Zespół Szkół Specjalnych nr 2


Głównym naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90
    im. Marii Grzegorzewskiej

  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1

  • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 90