Zespół Szkół Specjalnych nr 2


Głównym naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90
  im. Marii Grzegorzewskiej

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1

 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 90

 • Klub Absolwenta

 • SZKOŁA DO ZADAŃ SPECJALNYCH: EDUKACJA, TERAPIA, USPRAWNIANIE

 • Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 
  od 20 stycznia 2021 r. wznawiamy po feriach zajęcia w formie stacjonarnej we wszystkich oddziałach klasowych. 
  Czekamy na uczniów w szkole. 
  Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi.