Zespół Szkół Specjalnych nr 2


Głównym naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90
  im. Marii Grzegorzewskiej

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1

 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 90

 • Klub Absolwenta

 • SZKOŁA DO ZADAŃ SPECJALNYCH: EDUKACJA, TERAPIA, USPRAWNIANIE

 • Rodzicu zapamiętaj:

  • w szkole obowiązują "Procedury bezpieczeństwa na terenie ZSS nr 2 w Łodzi". Prosimy o zapoznanie się.
  • uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 wchodzą do szkoły w godz. 7.45-8.00
  • uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 wchodzą do szkoły w godz. 8.00-8.15
  • w celu odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy prosimy o zgłoszenie się do dyżurki przy wejściu
  • uczniowie w pierwszych tygodniach roku szkolnego nie korzystają z szatni
  • uczeń do szkoły przychodzi zdrowy, bez objawów chorobowych
  • w celu umówienia spotkania w szkole prosimy o kontakt telefoniczny z wychowawcą lub sekretariatem
  • ze świetlicy w pierwszej kolejności korzystają uczniowie rodziców pracujących i z przewozu MPK
  • szkoła będzie się kontaktować tylko w sprawach pilnych, wymagających natychmiastowej interwencji rodzica/opiekuna
  • wyposaż dziecko w butelkę z wodą oraz drugie śniadanie. W pierwszych dniach września nie będzie obiadów
  • podczas przerw prosimy, aby uczniowie klas VII-VIII i SPP mieli założone maseczki, jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych
  • w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w regionie będziemy niezwłocznie informować o zmianie sposobu nauczania
  • wszystkie najważniejsze informacje otrzymasz od wychowawcy i przeczytasz w dzienniku elektronicznym

  Dbajmy wspólnie o zdrowie uczniów i całej społeczności ZSS nr 2 w Łodzi.

  Życzę zdrowia i wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym 2020/2021.

  Sebastian Zieliński - dyrektor Zespołu

  Dzieci : https://www.gov.pl/attachment/2257942f-85b3-45d2-a6c9-1840bfbeb098
  Rodziców : https://www.gov.pl/attachment/4ef97540-3252-484d-8652-531256b56a1f

  REKRUTACJA DO SZKOŁY 42 635 17 80