Zespół Szkół Specjalnych nr 2


Głównym naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90
  im. Marii Grzegorzewskiej

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1

 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 90

 • Klub Absolwenta

 • SZKOŁA DO ZADAŃ SPECJALNYCH: EDUKACJA, TERAPIA, USPRAWNIANIE

 • Szanowni Rodzice i Opiekunowie

  Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października br. , uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, przechodzą na naukę zdalną.
  Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie w sobotę, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, indywidualne, klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.
  UWAGA: Nie zawieszamy realizacji zajęć stacjonarnych w kl. IV -VIII tj. w zespołach edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną (zajęcia odbywają się zgodnie z planem).

  W związku z powyższym uczniowie klas IV-VI i VII-VIII (lekko) i kl. I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy będą realizować zdalne nauczanie zgodnie z informacjami przekazywanymi systematycznie przez wychowawców. Dotyczy to również nie tylko zajęć dydaktycznych, ale również opiekuńczych.

  Ponadto informujemy, że w związku z funkcjonowaniem w trybie stacjonarnym klas I-III, IV-VIII zespołów eduk-ter. plan zajęć, obiady dla tych klas oraz dowóz MPK pozostaje bez zmian.
  W czasie edukacji zdalnej brak kontaktu z uczniem lub jego rodzicem/opiekunem będzie traktowany jako nieobecność w danym dniu zajęć. Proszę zatem o czynną współpracę z wychowawcą i nauczycielami.

  Nie zmieniają się godziny pracy biblioteki, świetlicy, pedagoga, psychologa. Kuchnia przygotowuje obiady dla uczniów.
  Sekretariat szkoły czynny w godzinach pracy. W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt z wychowawcą klasy, dyrekcją, z sekretariatem- Tel. 42 635 17 80. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona bez zmian przez pedagoga, psychologa i nauczycieli rewalidacji (prosimy kontaktować się ze specjalistami poprzez sekretariat).
  Uruchamiamy SZKOLNY TELEFON ZAUFANIA dla uczniów i rodziców: kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 i w każdej chwili, kiedy będzie potrzebna pomoc specjalisty: 507 317 959
  W trosce o zdrowie uczniów i pracowników naszej szkoły prosimy, aby dzieci które mają objawy infekcji górnych dróg oddechowych pozostały w domu do wyleczenia.
  Informacje związane z organizacją pracy szkoły będą systematycznie podawane rodzicom i uczniom w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły, a przede wszystkim poprzez kontakt wychowawcy z Państwem.

  Mam nadzieję, że uda nam się wrócić do nauki stacjonarnej w szkole po 8 listopada.
  W przypadku jakichkolwiek zmian w funkcjonowaniu szkoły będzie się z Państwem kontaktować wychowawca lub wychowawca wspomagający.

  Życzę Państwo dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie. Nie pozostawiamy Państwa bez wsparcia szkoły. W każdej ważnej sprawie prosimy o kontakt z wychowawcą lub pedagogiem i psychologiem.
   
  Sebastian Zieliński
  Dyrektor ZSS nr 2 w Łodzi