Zespół Szkół Specjalnych nr 2


Głównym naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90
  im. Marii Grzegorzewskiej

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1

 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 90

 • Klub Absolwenta

 • SZKOŁA DO ZADAŃ SPECJALNYCH: EDUKACJA, TERAPIA, USPRAWNIANIE

 • Szanowni Rodzice i Opiekunowie

  SZKOLNY TELEFON ZAUFANIA dla uczniów i rodziców: kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 i w każdej chwili, kiedy będzie potrzebna pomoc specjalisty: 507 317 959

  Informacje związane z organizacją pracy szkoły będą systematycznie podawane rodzicom i uczniom w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły, a przede wszystkim poprzez kontakt wychowawcy z Państwem.

  Życzę Państwo dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie.

  Sebastian Zieliński
  Dyrektor ZSS nr 2 w Łodzi