Bezpieczni w sieci


1 grudnia, 2014 9:56 am

26 listopada opiekunowie samorządu przygotowali dla uczniów apel porządkowy. Apele odbywają się regularnie raz w miesiącu, ten jednak różnił się od innych.

Uczniowie zebrali się w pracowni komputerowej, aby obejrzeć film o niebezpieczeństwach czyhających na młodych ludzi w Internecie. Dowiedzieli się, co to jest cyberprzemoc i gdzie szukać pomocy, jeśli staną się ofiarą przemocy w sieci. Wszyscy doskonale zrozumieli problem, o czym świadczyła wspólna rozmowa po filmie oraz dwa plakaty, wykonane przez uczniów w grupach.

20141128_111331

W kategorii: ,