Dbajmy o czystość powietrza!


22 listopada, 2017 11:05 am

16 listopada wzięliśmy udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez fundację „Świat przygód” na temat „Smog w mieście”. Było to kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu „Ekopozytywni”, w którym systematycznie uczestniczymy.

Na zajęciach oglądaliśmy slajdy i obserwowaliśmy doświadczenia chemiczne. Dowiedzieliśmy się, jakie zagrożenia niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza i jakie czynniki je powodują. Rozpoznawaliśmy po zapachu podpalone materiały i nauczyliśmy się odróżniać zachowanie proekologiczne od tych, które są groźne dla ludzi i zwierząt.

W kategorii: ,