Dla Niepodległej


19 listopada, 2018 6:19 pm

100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę uczciliśmy w szkole na wiele sposobów. Uczniowie odwiedzili Muzeum Tradycji Niepodległościowych, zorganizowaliśmy uroczysty apel, wreszcie przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Niepodległa do Hymnu. To jednak nie wszystko.

15 listopada 2018 r. w szkole odbyła się Wieczornica patriotyczna Dla Niepodległej. Tym razem uroczystość skierowana była nie tylko do społeczności szkolnej, ale również społeczności lokalnej.

W wieczornicy uczestniczyli uczniowie, obecni i emerytowani nauczyciele szkoły. Licznie przybyli również rodzice z przewodniczącą rady rodziców i opiekunowie naszych wychowanków oraz absolwenci. Byli także goście specjalni: przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy UMŁ, pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej wraz z panią kierownik, władze związkowe.

W czasie uroczystości przypomniano nam najważniejsze fakty związane z datą 11 listopada 1918 roku oraz z genezą naszego hymnu państwowego. Uczestniczyliśmy też w przepięknym widowisku poetycko – muzycznym. Nauczyciele na przemian z uczniami deklamowali wiersze patriotyczne, a pomiędzy utworami poetyckimi śpiewaliśmy znane pieśni legionowe. Podniosły, wzruszający i klimatyczny nastrój budował akompaniament pana Tomasza Krupy, który wspomagał podkład muzyczny grą na skrzypcach. Warto również wspomnieć o uroczej scenografii – na scenie duża biało – czerwona flaga i drewniane mogiły poległych żołnierzy w nikłym świetle reflektorów, wokół delikatnie jaśniejące świece.

Jeden z naszych honorowych gości harcmistrz Bolesław Majewski w swoim przemówieniu określił wieczornicę jako niezwykłą lekcję historii. Była to również lekcja prawdziwego patriotyzmu, skierowana w równym stopniu do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

W kategorii: ,