Dla Rodziców – Informacje Rady Rodziców

Egzamin ósmoklasisty

Procedura_egzamin ósmoklasisty


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Wyciąg z procedur dla rodziców ZSS2

Ankieta wstępnej kwalifikacji ZSS2

Wzór zgody dla rodziców:


Poradnia proponuje


Poradnia proponuje

Specjaliści z Poradni P-P nr 5 w Łodzi opracowali kolejny materiał edukacyjny pt. „Jak wspierać dzieci w sytuacji epidemii – wskazówki dla rodziców”. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla rodziców.
Jak wspierać dzieci w sytuacji epidemii – wskazówki dla rodziców

Porady dla dzieci w czasie epidemii:  Porady dla dzieci


Szanowni Państwo,

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.

Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na numer
726 611 611 w godzinach 12.00 – 20.00. Z kolei od godziny 20.00 do północy specjaliści dyżurują na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj).
W sumie to aż 12 godzin dyżuru dziennie – 7 dni w tygodniu!!!

Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii.

Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w następujących obszarach:

¾Stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale (zaliczyć do nich można sam fakt wystąpienia pandemii)

¾Dokonywanie samouszkodzeń

¾Myśli, plany i zamachy samobójcze

¾Konflikty i nieporozumienia

¾Straty, w tym rozstania i żałoba

¾Kryzysy wieku adolescencji.

Telefon działać będzie w okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca br.

Samorząd Województwa Łódzkiego chce odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. Konieczność pozostania przez dzieci i młodzież w domach, zamknięcie, brak możliwości wychodzenia, korzystania z aktywności fizycznej, instytucji kultury, ale przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami. Ciągłe przebywanie z osobami dorosłymi w ograniczonej przestrzeni życiowej. Wszystkie te sytuacje związane z brakiem zaspokojenia potrzeb powodują u młodych ludzi frustrację, niechęć do nauki, próby samodzielnego wyjścia z domu. Nieodnajdywanie się w nowych warunkach może przyczynić się do powstania lub pogłębienia się np. stanów kryzysu emocjonalnego. Młodzież nie ma z kim porozmawiać o tym co przeżywa, o swoich obawach, o swoim stanie psychofizycznym. Powstał więc pomysł uruchomienia „szybkiej linii pomocy”.

Oferta wsparcia świadczonego w ramach Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest komplementarna z istniejącą siecią i ją wzmacnia, ale przede wszystkim wprowadza aktywności dotychczas nieprowadzone – pomoc przez media społecznościowe, telefon czynny w weekend, webinaria.

 Niech dzieciaki, które przeżywają trudności wiedzą, że mogą otrzymać pomoc i wsparcie.


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu


Komunikat

Decyzją rządu okres zawieszenia funkcjonowania szkół przedłużono do 24 maja 2020r.


Pomoc w okresie zamknięcia stołówek szkolnych

Informujemy, że w czasie, gdy szkoły są zamknięte, a co za tym idzie – dzieci nie mogą spożywać posiłków w stołówce szkolnej, kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania Państwu świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź też świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Konto Rady Rodziców:

88 1320 1449 7650 1049 2000 0001

BANK POCZTOWY S.A.

W imieniu Rady Rodziców zachęcamy do wpłaty składki w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 8 zł/ miesięcznie lub 80 zł/ rocznie.


Obiady 2019/2020 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 cena obiadu w naszej szkole wyniesie 5,00 zł. Dzięki współpracy z Kulczyk Foundation rodzice płacą tylko 3,50 zł za obiad, a reszta pokrywana jest ze środków fundacji. W związku z tym płatność za obiady w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

WRZESIEŃ                    11 x 3,50=38,50 zł

PAŹDZIERNIK              22 x 3,50=77,00 zł

LISTOPAD                     19 x 3,50=66,50 zł

GRUDZIEŃ                    15 x 3,50=52,50 zł

STYCZEŃ                        9 x 3,50=31,50 zł

LUTY                             20 x 3,50=70,00 zł

MARZEC                        22 x 3,50=77,00 zł

KWIECIEŃ                    17 x 3,50=59,50 zł

MAJ                               20 x 3,50=70,00

CZERWIEC                    17 x 3,50=59,50 zł

 Środki prosimy przelewać do 15 każdego miesiąca

WPŁATY  DOKONUJEMY   NA  BIEŻĄCO   ZA  DANY  MIESIĄC

(np. : we wrześniu za wrzesień- analogicznie kolejne miesiące)

na konto:

Konto Zespołu Szkół Specjalnych nr 2

Geting Bank S.A.  O/Łódź

77 1560 0013 2030 5980 9000 0007

Odliczeń dokonuje Pani Intendent na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez Państwa telefonicznie lub osobiście. Zwroty będą  przelewane na koniec miesiąca na  Państwa konto bankowe podane w karcie zgłoszenia dziecka na obiady.


Specjaliści w szkole oraz instytucje na terenie miasta Łodzi udzielające wsparcia oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Do pobrania: Instytucje pomocowe