DLA RODZICÓW

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI W SYSTEMIE KARTY ŁODZIANINA
Wszelkie pytania i wątpliwości można wysyłać na adres mailowy informacja@kartalodzianina.pl

 


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2020/2021
25 czerwca 2021 r.
8.00 – Msza Św. w Sanktuarium MBZ – ul. Łąkowa
9.30 – Zakończenie roku szkolnego /boisko szkolne/ w sektorach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W przypadku nieobecności ucznia na zakończeniu roku – odbiór świadectwa możliwy w dniach 28-30 czerwca br. w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

INFORMACJA – PÓŁKOLONIE LETNIE 2021 W ZSS2 – LATO W MIEŚCIE

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
uprzejmie informujemy, że od 17 czerwca br. rozpoczęliśmy rekrutację na półkolonie letnie w naszej szkole w I turnusie: 28 czerwca-9 lipca.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Koszt to: 15 zł/dzień (150 zł – 10 dni)
Oferujemy wiele atrakcji i wyjść – nadal zachowując reżim sanitarny. Przewidujemy 3 grupy dzieci z klas I-IV Szkoły Podstawowej.
ZAPRASZAMY
Osoba do kontaktu: Pan Łukasz Burski

INFORMACJA – DZIEŃ DZIECKA

W dniu 31 maja br. /poniedziałek/ Szkolny Dzień Dziecka od godz. 12.30 do 16.00 z wieloma atrakcjami: hipoterapia, zabawy sportowe, malowanie twarzy, fotobudka, escape room, festiwal sałatek, warsztaty arteterapeutyczne i wiele innych atrakcji.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i absolwentów szkoły.

Bądźmy razem !!!

INFORMACJA – DNI DYREKTORSKIE

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE
INFORMUJEMY, ŻE 2 i 4 CZERWCA 2021 SĄ DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

O POTRZEBIE OPIEKI ŚWIETLICOWEJ PROSIMY O POINFORMOWANIE WYCHOWAWCY DO KOŃCA MAJA ZE WSKAZANIEM DNIA I GODZIN OPIEKI. W TYCH DNIACH ŚWIETLICA PRACUJE BEZ ZMIAN
W GODZ. 7-17

W DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NIE MA PRZEWOZU MPK I OBIADÓW.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW ZA MIESIĄC CZERWIEC

KWOTA ZA OBIADY W MIESIĄCU CZERWIEC 60 zł.
PROSIMY DOKONAĆ PRZELEWU NA KONTO
GETIN NOBLE BANK:
77 1560 0013 2030 5980 9000 0007
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 15.VI.2021
w tytule: opłata za obiady – imię i nazwisko ucznia

JADŁOSPIS 14-18.06.2021

_____________________________________________________________________________

SZCZEPIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informujemy, że od 10 maja br. będą mogły być zaszczepione wszystkie osoby korzystające ze wsparcia różnych placówek, np. WTZ, ŚDS, ZAZ oraz wszystkie osoby tam pracujące❗Dodatkowo osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie mogła od 10 maja zaszczepić się „od ręki”, zarówno z wykorzystaniem punktów powszechnych, jak i mobilnych jednostek szczepień. Zaszczepiona zostanie każda osoba wspierająca osobę z niepełnosprawnością, np. rodzice, opiekunowie, tylko na podstawie oświadczenia!


KOMUNIKAT 22.04.2021

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą, o ograniczenie  pobytu dzieci w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum (świetlica szkolna jest wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących zawodowo).  Od poniedziałku 26 kwietnia br.  zajęcia lekcyjne w kl. IV-VIII SP i I-III SPP będą odbywały się stacjonarnie wg. obowiązującego tygodniowego planu zajęć. Klasy I-III również kontynuują nauczanie stacjonarne.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w częściach wspólnych budynku szkoły oraz że uczniowie z objawami infekcji powinni zostać w domach do czasu ich ustania. Pamiętajmy, że choroba wirusowa jaką jest Covid-19 zaczynać się może jak lekkie przeziębienie lub angina, a skończyć się może pobytem w szpitalu (w dobrym przypadku pod tlenem) oraz gigantycznym stresem dla najbliższych. Dziękuję Wszystkim Państwu za zrozumienie trudnej sytuacji oraz za współpracę. Szczególnie dziękujemy za docenianie starań nauczycieli oraz za niestrudzone wspieranie edukacji swoich dzieci, często przy jednoczesnym wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych.
Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych nr 2


____________________________________________________________________________

KOMUNIKAT 15.04.2021

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi informuje, że od dnia:
19 kwietnia 2021 r. w formie stacjonarnej prowadzone będą zajęcia dla uczniów klas I-III z lekką, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną według dostosowanych planów lekcji. Informację o rozkładzie dnia przekażą wychowawcy klas.
Pozostałe oddziały kontynuują nauczanie zdalne – z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.
Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy na pisemny wniosek rodzica.
Planowany termin powrotu do nauki stacjonarnej klas IV-VIII i SPP –
26 kwietnia br.
_____________________________________________________________________________

KOMUNIKAT 9.04.2021

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi informuje, że
w dniach: 12.04.2021r. – 18.04.2021r.

 • wszystkie klasy,
 • zespoły edukacyjno – terapeutyczne.

kontynuują nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szkoła zapewnia  opiekę  świetlicową tym dzieciom, których  rodzice zatrudnieni są
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzicu,

termin podjęcia decyzji o kontynuowaniu nauki zdalnej podyktowany był dynamiczną sytuacją pandemii i poczuciem odpowiedzialności za zdrowie DZIECI, RODZICÓW i PRACOWNIKÓW szkoły.

Rodziców prosimy o zrozumienie, ponieważ bezpieczeństwo dzieci jest dla nas wszystkich najważniejsze.

WSPARCIE PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW W PP-P NR 5 W ŁODZI
Poza wsparciem szkolnego psychologa i pedagoga, w miejskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych cały czas można korzystać z pomocy psychologów, pedagogów oraz innych specjalistów. Z uwagi na pandemię wiele spotkań odbywa się wirtualnie – za pomocą różnego rodzaju komunikatorów internetowych – ale możliwe są też spotkania indywidualne, po wcześniejszym umówieniu się. Zachęcamy w razie potrzeby do kontaktu z naszą rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 przy ul. Kopernika – tel. 786 084 884.

SZKOLNA KWARANTANNA
W związku z pojawiającymi się nowymi zachorowaniami na COVID-19 w placówce, w tym zmniejszającą się frekwencją uczniów, mając na względzie bezpieczeństwo społeczności szkolnej na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 561) od  29 marca do 11 kwietnia 2021 dla uczniów klas SP i SPP zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w szkole.

Wszyscy uczniowie pracują w systemie zdalnym, z wykorzystaniem MS Teams oraz zgodnie z opracowanymi formami komunikacji nauczyciel-uczeń.
Szkoła  organizuje opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice pracują  w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne  w związku ze zwalczaniem  COVID-19. Warunkiem jest złożenie wniosku przez rodziców do dyrektora.
Szkoła prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe i indywidualne zgodnie z planem.
Pedagog, psycholog pozostają do pomocy  uczniom, nauczycielom i rodzicom. W linku „Informacje” znajdują się kontakty telefoniczne do specjalistów. Na czas szkolnej kwarantanny wznawiamy nasz Szkolny Telefon Zaufania: 507 317 959.
Uczniowie sumiennie i systematycznie  wypełniają  obowiązki szkolne.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 od 1 kwietnia – 6 kwietnia trwa wiosenna  przerwa  świąteczna. W dniach 1,2 i 6 kwietnia szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów rodziców pracujących. O potrzebie zajęć proszę poinformować wychowawcę lub sekretariat szkoły.
W trosce o zdrowie własne oraz innych zachowujmy wszelkie zasady ostrożności.
12 kwietnia planujemy powrócić do nauki stacjonarnej.

Sebastian Zieliński
Dyrektor szkoły

 

Zasiłek opiekuńczy przedłużony do dnia 11 kwietnia 2021 r.:
Informujemy o prawie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek.
Przysługuje:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

od dnia 22 marca 2021 r. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi nadal będzie pracować stacjonarnie. Prosimy aby do szkoły uczęszczały tylko dzieci bez objawów infekcji. Pozwoli to nam funkcjonować jak najdłużej w trybie stacjonarnym. Zastrzegamy jednak, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i w szkole, zajęcia stacjonarne mogą zostać zawieszone z dnia na dzień. Informacje o przejściu na nauczanie zdalne na bieżąco będą przekazywać wychowawcy oddziałów klasowych.

 

Świadczenie 500+

WAŻNE!!!

 OD 1 LUTEGO 2021 r. można składać przez INTERNET wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r.   

 Wnioski można składać za pośrednictwem:

 •  systemów teleinformatycznych banków
 • portalu informacyjno-usługowego emp@tia: empatia.mpips.gov.pl
 • platformy usług elektronicznych ZUS: zus.pl/pue

Od 1 kwietnia 2021 r. będzie można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
www.css.samorzad.lodz.pl lub pod numerem telefonu 042 638 59 69

 Pamiętaj !

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

Miesiąc złożenia wniosku

Miesiąc rozpatrzenia wniosku i wypłaty świadczenia

Luty 2021

do 30 czerwca 2021

Marzec 2021

do 30 czerwca 2021

Kwiecień 2021

do 30 czerwca 2021

Maj 2021

do 31 lipca 2021

Czerwiec 2021

do 31 sierpnia 2021

Lipiec 2021

do 30 września 2021

Sierpień 2021

do 31 października 2021

 


Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. W bieżącym roku szkolnym z programu korzysta ponad 15 000 dzieci z niemal 350 placówek edukacyjnych w całym kraju. Program realizowany jest również w naszej placówce.

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce.

Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat.

Partnerem merytorycznym programu jest Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨ Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Ponadto mając na uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty Talerz przygotował pakiet materiałów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia, na podstawie, których realizowane są w naszej placówce zajęcia.

Organizatorzy programu zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko zdrowo, ale również smacznie. 


 

 

 


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 23 grudnia do 31 grudnia będzie przerwa świąteczna dla uczniów.

W dniach 23, 28 i 29 grudnia szkoła organizuje w godz. 8.00-16.00 zajęcia opiekuńcze dla uczniów rodziców pracujących. O potrzebie opieki prosimy poinformować wychowawcę.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN ferie zimowe rozpoczną się wcześniej niż pierwotnie zaplanowano tj. od 4 stycznia i potrwają do 15 stycznia 2021 r.

Dni 18 i 19 stycznia 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową w godz. 7.00-17.00. O potrzebie opieki prosimy o poinformowanie wychowawcę.


Szanowni Państwo

Przekazujemy link do strony internetowej, na której zamieszczony jest komiks, którego tematem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza.

Komiks można pobrać ze strony:

 https://ec.europa.eu/poland/events/201102_komiks_pl

Info ze strony uml: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/artysci-w-walce-ze-smogiem-przeczytaj-komiks-paneuropa-versus-smog-id37559/2020/11/10/

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Mając na uwadze, że edukacja i rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest mało efektywna na odległość, uprzejmie informuję, że z dniem 30 listopada 2020 r. wznawiamy w systemie stacjonarnym zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, dydaktyczno-opiekuńcze w placówce dla uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej, uczniów z autyzmem i kl. I-III Szkoły Przysposabiającego do Pracy.

Część klas pozostaje na nauczaniu zdalnym. Klasy IV-VIII nadal realizują zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem MS Teams.

Dowóz uczniów zostanie wznowiony z dniem 1 grudnia 2020 r.  Prosimy, aby uczniowie nie byli przyprowadzani z objawami infekcji. Ze względu na możliwą absencję niektórych nauczycieli może mieć miejsce sytuacja, że uczniowie będą zaczynać zajęcia później lub kończyć wcześniej.

Jako placówka specjalna chcemy Państwa wspierać, możliwie najpełniej, jak to możliwe. Dziękujemy za Państwa zrozumienie i współpracę z naszą szkołą. Zrobimy wszystko abyśmy mogli kontynuować pracę do przerwy świątecznej.

Życzę Państwu zdrowia i w razie pytań, jestem do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,
Sebastian Zieliński
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi

 


Zasiłek opiekuńczy

Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola – pozostanie w domach. Dlatego decyzją rządu jest przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.

W jakich przypadkach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne;
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19;
 • ograniczonego otwarcia wyżej wymienionych placówek.

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8;
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.

Przypomnimy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od początku pandemii koronawirusa. Chociaż w maju umożliwione zostało ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli, to prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało zapewnione do 26 lipca br.

Później – wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – zasiłek został przywrócony w przypadku zamknięcia placówek, niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Na takich zasadach zasiłek przysługiwał do 20 września br.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd właśnie zdecydował się na taki krok.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i związanym z tym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, rząd zdecydował o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-kiedy-i-dla-kogo-odpowiadamy


Do pobrania:

Karta przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej
 
Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej
 

Rozkład dzwonków i regulamin pracy zdalnej 2020-2021

Rozkład dzwonków 2020-2021

Regulamin pracy zdalnej w ZSS2


Konto Rady Rodziców:

W związku z zaprzestaniem prowadzenia kont dla Rad Rodziców przez Bank Pocztowy S.A. z dniem 30.06.2020 zmianie uległ bank i numer konta do wpłat.

Od dnia 1.07.2020 wpłaty należy dokonywać na numer w banku
Santander :
57 1090 2705 0000 0001 4505 8445

W imieniu Rady Rodziców zachęcamy do wpłaty składki w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości 8 zł/ miesięcznie lub 80 zł/ rocznie.


Szanowni Państwo!

Państwowy Instytut Badawczy NASK

przygotował  poradniki

pt. „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dzięki nim łatwiej wykrywać i reagować na niepokojące zdarzenia w sieci.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonej informacji prasowej.

Pytania mogą Państwo kierować na adres: media@nask.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się:

Poradniki dla szkół o bezpieczeństwie online – informacja prasowa NASK


 


Poradnia proponuje


Poradnia proponuje

Specjaliści z Poradni P-P nr 5 w Łodzi opracowali kolejny materiał edukacyjny pt. „Jak wspierać dzieci w sytuacji epidemii – wskazówki dla rodziców”. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla rodziców.
 
Jak wspierać dzieci w sytuacji epidemii – wskazówki dla rodziców

 

Porady dla dzieci w czasie epidemii:  Porady dla dzieci


Szanowni Państwo,

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.

Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na numer
726 611 611 w godzinach 12.00 – 20.00. Z kolei od godziny 20.00 do północy specjaliści dyżurują na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj).
W sumie to aż 12 godzin dyżuru dziennie – 7 dni w tygodniu!!!

Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii.

Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w następujących obszarach:

¾Stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale (zaliczyć do nich można sam fakt wystąpienia pandemii)

¾Dokonywanie samouszkodzeń

¾Myśli, plany i zamachy samobójcze

¾Konflikty i nieporozumienia

¾Straty, w tym rozstania i żałoba

¾Kryzysy wieku adolescencji.

Telefon działać będzie w okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca br.

Samorząd Województwa Łódzkiego chce odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. Konieczność pozostania przez dzieci i młodzież w domach, zamknięcie, brak możliwości wychodzenia, korzystania z aktywności fizycznej, instytucji kultury, ale przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami. Ciągłe przebywanie z osobami dorosłymi w ograniczonej przestrzeni życiowej. Wszystkie te sytuacje związane z brakiem zaspokojenia potrzeb powodują u młodych ludzi frustrację, niechęć do nauki, próby samodzielnego wyjścia z domu. Nieodnajdywanie się w nowych warunkach może przyczynić się do powstania lub pogłębienia się np. stanów kryzysu emocjonalnego. Młodzież nie ma z kim porozmawiać o tym co przeżywa, o swoich obawach, o swoim stanie psychofizycznym. Powstał więc pomysł uruchomienia „szybkiej linii pomocy”.

Oferta wsparcia świadczonego w ramach Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest komplementarna z istniejącą siecią i ją wzmacnia, ale przede wszystkim wprowadza aktywności dotychczas nieprowadzone – pomoc przez media społecznościowe, telefon czynny w weekend, webinaria.

 Niech dzieciaki, które przeżywają trudności wiedzą, że mogą otrzymać pomoc i wsparcie.


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu


 

Specjaliści w szkole oraz instytucje na terenie miasta Łodzi udzielające wsparcia oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Do pobrania: Instytucje pomocowe