Dla Rodziców

     

 


 

Jadłospis 04.-08.02.2019


Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać przelewem na konto:

88 1320 1449 7650 1049 2000 0001

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami w roku szkolnym  2018/2019:

Godz. 16-17 – konsultacje
Godz. 17.00 – zebranie ogólne na łączniku
Godz. 17.15  – zebrania z wychowawcami

UWAGA !!!

Zmiana terminu zebrania i konsultacji z Rodzicami. Nowy termin:

  • 30 stycznia 2019, godzina 16.00 Konsultacje
  • 30 stycznia 2019, godzina 17.00 Zebranie z Rodzicami

Spotkanie z policjantem i dietetykiem:

  • 30 stycznia 2019, godz. 16 spotkanie dla rodziców uczniów z klas IV-VIII, III gimnazjum i SPP z p. policjantem na temat różnorodnych zachowań ryzykownych podejmowanych przez współczesną młodzież. 
  • 30 stycznia 2019, godz. 17 spotkanie z dietetykiem na temat odżywiania dzieci i młodzieży oraz nawyków żywieniowych uczniów. 

Szkolenie profilaktyczne nt. cyberzagrożeń i konsekwencji spędzania dłuższego czasu w wirtualnym świecie:

  • 07 lutego 2019 o godz. 16.00 zapraszamy rodziców i opiekunów uczniów na I szkolenie profilaktyczne nt. cyberzagrożeń i konsekwencji spędzania dłuższego czasu w wirtualnym świecie.

Harmonogram zebrań z Rodzicami:

26.09.2018 r.
28.11.2018 r.
23.01.2019 r.
27.03.2019 r.
15.05.2019 r.

Pochwały, skargi i wnioski Dyrekcja Szkoły przyjmuje we wtorki i środy w godz. 8:00-15:00 oraz w pozostałe dni podczas obecności.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

12.10.2018 (piątek) DZIEŃ KEN
31.10.2018 (środa) zespoły ds. PPP
02.11.2018 (piątek) zespoły ds. PPP
21.12.2018 (piątek)
02.01.2019 (środa)

W powyższe dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów.

Terminy związane z systemem oceniania w szkole w roku 2018/2019:

Klasyfikacyjne rady pedagogiczne: 22.01.2019 r. (I semestr); 11.06.2019 r. (II semestr).

Zebrania klasyfikacyjne zespołów, w tym ds. PPP –  ustalenia dotyczące ocen przedmiotowych, z zachowania do 18.01.2019 r. (za I semestr) i do 7.06.2019 r. (za II semestr).

Zebrania RP zatwierdzające wyniki nauczania: 29.01.2019 r. (za I semestr); 17.06.2019 r. (za II semestr).

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych: 18-19.06.2019 r.

Terminy egzaminów poprawkowych: 28-30.08.2019 r.

Informacja o przewidywanej ocenie niedostatecznej i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej: do 21.12.2018 r. (I semestr); 10.05.2019 r. (II semestr).

Informacja o ocenach przewidywanych z przedmiotów w I semestrze: najpóźniej do 8.01.2019 oraz z zachowania: do 15.01.2019; w II semestrze najpóźniej do 28.05.2019 oraz do 4.06.2019 r.

Informacja do rodziców o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną: miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.