Dla Rodziców i Informacje Rady Rodziców

Obiady

Od 20.01.2021 do końca stycznia obiady dla uczniów zapisanych będą bezpłatne i w całości sfinansowane przez fundację KULCZYK.

Jadłospis 25-29.01.2021.docxSzanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 23 grudnia do 31 grudnia będzie przerwa świąteczna dla uczniów.

W dniach 23, 28 i 29 grudnia szkoła organizuje w godz. 8.00-16.00 zajęcia opiekuńcze dla uczniów rodziców pracujących. O potrzebie opieki prosimy poinformować wychowawcę.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN ferie zimowe rozpoczną się wcześniej niż pierwotnie zaplanowano tj. od 4 stycznia i potrwają do 15 stycznia 2021 r.

Dni 18 i 19 stycznia 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową w godz. 7.00-17.00. O potrzebie opieki prosimy o poinformowanie wychowawcę.


Szanowni Państwo

Przekazujemy link do strony internetowej, na której zamieszczony jest komiks, którego tematem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza.

Komiks można pobrać ze strony:

 https://ec.europa.eu/poland/events/201102_komiks_pl

Info ze strony uml: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/artysci-w-walce-ze-smogiem-przeczytaj-komiks-paneuropa-versus-smog-id37559/2020/11/10/

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Mając na uwadze, że edukacja i rewalidacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest mało efektywna na odległość, uprzejmie informuję, że z dniem 30 listopada 2020 r. wznawiamy w systemie stacjonarnym zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, dydaktyczno-opiekuńcze w placówce dla uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej, uczniów z autyzmem i kl. I-III Szkoły Przysposabiającego do Pracy.

Część klas pozostaje na nauczaniu zdalnym. Klasy IV-VIII nadal realizują zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem MS Teams.

Dowóz uczniów zostanie wznowiony z dniem 1 grudnia 2020 r.  Prosimy, aby uczniowie nie byli przyprowadzani z objawami infekcji. Ze względu na możliwą absencję niektórych nauczycieli może mieć miejsce sytuacja, że uczniowie będą zaczynać zajęcia później lub kończyć wcześniej.

Jako placówka specjalna chcemy Państwa wspierać, możliwie najpełniej, jak to możliwe. Dziękujemy za Państwa zrozumienie i współpracę z naszą szkołą. Zrobimy wszystko abyśmy mogli kontynuować pracę do przerwy świątecznej.

Życzę Państwu zdrowia i w razie pytań, jestem do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,
Sebastian Zieliński
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi


Zebranie i konsultacje dla rodziców

Przypominamy:

Dnia 18 listopada 2020 r. zebrania wychowawców z rodzicami od godz. 17.00 (zdalnie – telefonicznie lub poprzez MS Teams z wykorzystaniem kont uczniów w Office 365).

W dniach 19-20 listopada 2020 r. konsultacje nauczycieli z rodzicami /w razie potrzeby/ w godz. 16.00-18.00. Wychowawca klasy po zebraniu, przekazuje informację nauczycielowi uczącemu w danym zespole potrzebę konsultacji rodzica z nauczycielem. Nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem w dniu 19 lub 20 listopada.

Konsultacje z dyrektorem szkoły pod numerem telefonu: 504 822 976.
Konsultacje z wicedyrektorem szkoły pod numerem telefonu: 509 318 390.
Konsultacje z psychologiem szkolnym pod numerem telefonu: 507 454 140.
Konsultacje z pedagogiem szkolnym pod numerem telefonu: 500 384 320.
Szkolny Telefon Zaufania – p. Marta Czajczyńska tel. 507 317 959.


Zasiłek opiekuńczy

Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola – pozostanie w domach. Dlatego decyzją rządu jest przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni – od 9 do 29 listopada 2020 r.

W jakich przypadkach będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

 • zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne;
 • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19;
 • ograniczonego otwarcia wyżej wymienionych placówek.

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8;
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 9 listopada br.

Przypomnimy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom od początku pandemii koronawirusa. Chociaż w maju umożliwione zostało ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli, to prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało zapewnione do 26 lipca br.

Później – wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – zasiłek został przywrócony w przypadku zamknięcia placówek, niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Na takich zasadach zasiłek przysługiwał do 20 września br.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Rząd właśnie zdecydował się na taki krok.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i związanym z tym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, rząd zdecydował o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/wraca-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-kiedy-i-dla-kogo-odpowiadamy


Do pobrania:

Karta przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej
Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

Obiady 2020/2021

Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. W bieżącym roku szkolnym z programu korzysta ponad 15 000 dzieci z niemal 350 placówek edukacyjnych w całym kraju. Program realizowany jest również w naszej placówce.

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce.

Ten unikalny w skali całego kraju sojusz realizuje najważniejsze cele programu, do których należą: zwiększenie liczby dzieci mających dostęp do regularnych, zdrowych i smacznych posiłków w stołówkach szkolnych i świetlicowych oraz edukacja w zakresie zdrowego odżywiania już od najmłodszych lat.

Partnerem merytorycznym programu jest Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali Listę̨ Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom. Uwzględnia ona tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Ponadto mając na uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty Talerz przygotował pakiet materiałów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia, na podstawie, których realizowane są w naszej placówce zajęcia.

Organizatorzy programu zadbali o to, aby dzieci uczestniczące w programie jadły nie tylko zdrowo, ale również smacznie.                                                                                                                                                                                          

Nr konta: 77 1560 0013 2030 5980 9000 0007

Prosimy o wypełnienie deklaracji na obiady:

Deklaracja na obiady


Rozkład dzwonków i regulamin pracy zdalnej 2020-2021

Rozkład dzwonków 2020-2021

Regulamin pracy zdalnej w ZSS2


Konto Rady Rodziców:

W związku z zaprzestaniem prowadzenia kont dla Rad Rodziców przez Bank Pocztowy S.A. z dniem 30.06.2020 zmianie uległ bank i numer konta do wpłat.

Od dnia 1.07.2020 wpłaty należy dokonywać na numer w banku
Santander :
57 1090 2705 0000 0001 4505 8445

W imieniu Rady Rodziców zachęcamy do wpłaty składki w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości 8 zł/ miesięcznie lub 80 zł/ rocznie.


Szanowni Państwo!

Państwowy Instytut Badawczy NASK

przygotował  poradniki

pt. „Bezpieczeństwo online w szkołach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dzięki nim łatwiej wykrywać i reagować na niepokojące zdarzenia w sieci.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonej informacji prasowej.

Pytania mogą Państwo kierować na adres: media@nask.pl

Zachęcamy do zapoznania się:

Poradniki dla szkół o bezpieczeństwie online – informacja prasowa NASKPoradnia proponuje


Poradnia proponuje

Specjaliści z Poradni P-P nr 5 w Łodzi opracowali kolejny materiał edukacyjny pt. „Jak wspierać dzieci w sytuacji epidemii – wskazówki dla rodziców”. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla rodziców.
Jak wspierać dzieci w sytuacji epidemii – wskazówki dla rodziców

Porady dla dzieci w czasie epidemii:  Porady dla dzieci


Szanowni Państwo,

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na telefony od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.

Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na numer
726 611 611 w godzinach 12.00 – 20.00. Z kolei od godziny 20.00 do północy specjaliści dyżurują na Snapchacie i Messengerze (pogadajmytutaj).
W sumie to aż 12 godzin dyżuru dziennie – 7 dni w tygodniu!!!

Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii.

Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w następujących obszarach:

¾Stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale (zaliczyć do nich można sam fakt wystąpienia pandemii)

¾Dokonywanie samouszkodzeń

¾Myśli, plany i zamachy samobójcze

¾Konflikty i nieporozumienia

¾Straty, w tym rozstania i żałoba

¾Kryzysy wieku adolescencji.

Telefon działać będzie w okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca br.

Samorząd Województwa Łódzkiego chce odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. Konieczność pozostania przez dzieci i młodzież w domach, zamknięcie, brak możliwości wychodzenia, korzystania z aktywności fizycznej, instytucji kultury, ale przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami. Ciągłe przebywanie z osobami dorosłymi w ograniczonej przestrzeni życiowej. Wszystkie te sytuacje związane z brakiem zaspokojenia potrzeb powodują u młodych ludzi frustrację, niechęć do nauki, próby samodzielnego wyjścia z domu. Nieodnajdywanie się w nowych warunkach może przyczynić się do powstania lub pogłębienia się np. stanów kryzysu emocjonalnego. Młodzież nie ma z kim porozmawiać o tym co przeżywa, o swoich obawach, o swoim stanie psychofizycznym. Powstał więc pomysł uruchomienia „szybkiej linii pomocy”.

Oferta wsparcia świadczonego w ramach Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest komplementarna z istniejącą siecią i ją wzmacnia, ale przede wszystkim wprowadza aktywności dotychczas nieprowadzone – pomoc przez media społecznościowe, telefon czynny w weekend, webinaria.

 Niech dzieciaki, które przeżywają trudności wiedzą, że mogą otrzymać pomoc i wsparcie.


Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu


Specjaliści w szkole oraz instytucje na terenie miasta Łodzi udzielające wsparcia oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Do pobrania: Instytucje pomocowe