Dzień Edukacji Narodowej


12 października, 2019 1:14 pm

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W tym dniu odbędzie się ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1, a także Samorządu Szkolnego.
Spotykamy się w poniedziałek o godz. 10:00 na sali gimnastycznej.

W kategorii: ,