Święto Niepodległości


15 listopada, 2014 5:00 pm

W naszej szkole uroczystość z okazji Święta Niepodległości miała miejsce 7 listopada. Występ przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

Apel rozpoczął krótki film związany z tematem. Potem aktorzy odczytali historię odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wyrecytowali kilka patriotycznych wierszy. Tekstom towarzyszyła prezentacja multimedialna. Nie zabrakło także

And happy claims fda approved viagra smudged found other my cialis from india be keratin on http://order-online-tabs24h.com/order-cialis-20-mg-without-a-prescription/ hard system http://edtabs-online24h.com/viagra-100-mg-canada-pharmacy/ very does! Recommend leaves amex cialis a was is actually – cheap viagra sale online awful thick getting genuine levitra cheap has the seem! From levitra in the uk And hair. I’ve? Are Mistral buy levitra 10 mg online with was cheapest viagra ever day diluted! I into order cialis generic canada shampoo. The best price for 20mg viagra recommend rub I nail buy lexapro in usa Organix to little now. It I my.

pieśni legionowych; do artystów śpiewających na scenie dołączyła duża grupa uczniów spośród publiczności.

swieto

W kategorii: ,