Informacje

Przypominamy o zbliżających się konsultacjach i zebraniach dla rodziców w dniu 29.01.2020r.

Zebrania i konsultacje odbywają się zawsze o:

 • godz. 16 – 17 – konsultacje z nauczycielami
 • godz. 17.00 – spotkanie z Dyrekcją
 • godz. 17.15 – zebrania z wychowawcami w klasach

WYPOCZYNEK ZIMOWY – ŁÓDŹ 2020

            INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZNIÓW

Miasto Łódź organizuje wypoczynek zimowy dla uczniów. Organizatorami wypoczynku  w mieście w okresie ferii 2020 są szkoły podstawowe, szkoły specjalne oraz ośrodki szkolno-wychowawcze.

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi organizuje półkolonie dla uczniów najmłodszych zgodnie z opracowanym regulaminem i programem.

Nabór na półkolonie zimowe rozpocznie się od 10 grudnia 2019 r. (wtorek).

Przyjęcia uczniów odbywają się na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów – do pobrania w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje dla rodziców/opiekunów znajdują się na tablicy ogłoszeń.

Zajęcia podczas półkolonii odbywać się będą codziennie w terminie
13.01.2020 – 24.01.2020 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Opłata za uczestnictwo w półkoloniach wynosi 150 zł/ za 2 tygodnie.

Szkoła zapewnia uczestnikom półkolonii 1 ciepły posiłek dziennie.

Organizacja i zgłoszenia uczniów odbywają się na podstawie opracowanego REGULAMINU DLA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI

Kierownikiem organizowanych na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi półkolonii zimowych jest Pani Ewa Grzelak (I tydzień) i Pan Łukasz Burski (II tydzień).

INFORMACJE: Sekretariat szkoły: 42 635 17 80

                                                             

REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI

 

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 oraz innych łódzkich szkół – zgłoszenie dziecka przez opiekuna (karta kwalifikacyjna).
 2. Uczniowie są przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń, z pierwszeństwem przyjęcia dzieci ze szkoły podstawowej oraz deklarujących pełne dwutygodniowe uczestnictwo w półkoloniach, zamieszkałych na terenie miasta Łodzi.
 3. Zajęcia podczas półkolonii odbywać się będą codziennie w terminie 01.2020 – 24.01.2020 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 4. Nabór na półkolonie trwa od 10 grudnia 2019 r. (wtorek) w godzinach pracy sekretariatu do wyczerpania miejsc.
 5. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu uczestnika organizator informuje po zakończeniu rekrutacji.
 6. Uczniowie niezakwalifikowani lub zgłoszeni po wyczerpaniu miejsc będą wpisani na listę rezerwową.
 7. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika do dwóch dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie półkolonii, organizator zwraca wpłacone środki. Uczeń będący w pierwszej kolejności na liście rezerwowej ma prawo zająć jego miejsce.
 8. Po zakończonej rekrutacji i zakwalifikowaniu się uczestnika na wypoczynek zimowy należy dokonać niezwłocznie opłaty w wysokości 150 zł za wyżywienie wyłącznie przelewem na konto. Brak wpłaty spowoduje skreślenie uczestnika z listy zakwalifikowanych.
 9. Szkoła organizuje półkolonie dla 4 grup uczniów – do max. 5 wychowanków grupa.
 10. Przyjęcia uczniów odbywają się na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów.(o zakwalifikowaniu się ucznia na półkolonie decyduje kolejność zgłoszonych kart do sekretariatu szkoły). W przypadku zapisania ucznia szkoły ponadpodstawowej przed zapisaniem ucznia szkoły podstawowej – pierwszeństwo uczestnictwa w półkoloniach ma uczeń Szkoły Podstawowej.
 11. Zajęcia będą przeprowadzone według planu zajęć z możliwością zmian w zależności od czynników zewnętrznych. O zmianach będą opiekunowie informowani na bieżąco.
 12. Podczas trwania półkolonii dziecko będzie przebywać w świetlicy lub innych pomieszczeniach szkoły pod opieką wychowawców w godzinach ustalonych przez rodziców, jednak nie wcześniej niż od godziny 8.00 i nie dłużej niż do godziny 16.00.
 13. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą, ofertę zajęć artystycznych, rekreacyjno – sportowych oraz organizację wycieczek i wyjść grupowych.
 14. Opłata za półkolonie wynosi 150 zł/ za 2 tygodnie półkolonii.
 15. Istnieje możliwość zapisania dziecka na 1 tydzień półkolonii – koszt uczestnictwa wynosi 75 zł
 16. Szkoła zapewnia uczestnikom półkolonii 1 ciepły posiłek dziennie przygotowany w szkolnej kuchni – obiad.
 17. Zapisując ucznia na półkolonie prawny opiekun dziecka wyraża zgodę na realizację planu zajęć półkolonii oraz zobowiązuje się przestrzegać zapisów regulaminu wypoczynku.
 18. Rodzice/opiekunowie proszeni są o zgodne z planem przyprowadzanie i do godziny 16.00 odbieranie dzieci ze szkoły.
 19. Organizator nie zwraca wpłaconej opłaty w przypadku rezygnacji uczestnika już w trakcie trwania półkolonii.
 20. Organizacja półkolonii uwarunkowana jest liczbą zgłoszonych uczestników.
 21. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.
 1. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
 • Karty kwalifikacyjne wydawane są w sekretariacie szkoły
 • Karty kwalifikacyjne uczestnika półkolonii składamy do sekretariatu szkoły.

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Działa już nowa, całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Więcej informacji w linku:

Bezpłatna infolinia pomocy dla dzieci, rodziców..


 

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

 


Centrum Świadczeń Socjalnych – do pobrania:

Centrum świadczeń socjalnych


 
 
Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 roku – poinformowała minister Anna Zalewska podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra Macieja Kopcia i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika.
 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

                                                                                                                                                                      

pomoc-materialna                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Przydatne informacje również na stronie UMŁ w  poniższym linku                                                                                     

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/