Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 • 1.09.2020 r. – 31.01.2021 r. – I semestr
 • 1.02.2021 r. – 25.06.2021 r. – II semestr
 • 1.09.2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
 • 25.06.2021 r. – zakończenie roku szkolnego
 • 16.09.2020 r. – spotkanie psychologa z rodzicami „Rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców”
 • 28-30.09.2020 r. – testy kompetencji dla uczniów I-III Szkoły Podstawowej
 • 10.11.2020 r. – uroczystość szkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 • 7.12.2020 r. – Mikołajki szkolne
 • 22.12.2020 r.  – Jasełka szkolne
 • 23-31.12.2020 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 23, 28, 29, 30.12.2020 r. – Dyżury nauczycieli – zajęcia opiekuńcze
 • 20-22.01.2021 r. – próbny egzamin ósmoklasisty
 • 4.01-15.01.2021 r. – ferie zimowe
 • 1.03.2021 r. – Rekolekcje Wielkopostne
 • 8-15.03.2021 r. – Wirtualne Drzwi Otwarte Szkoły z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 • 03-04.2021 – Drzwi Otwarte Szkoły w reżimie sanitarnym
 • 1.04-6.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 1, 2, 6.04.2021 r. – dyżury nauczycieli – zajęcia opiekuńcze
 • 30.04.2021 r. Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
 • 25-27.05.2021 r. – Egzamin ósmoklasisty
 •  31.05.2021 r.  – Dzień Rodzinny
 • 3.06.2021 r. – Boże Ciało
 • 25.06.2021 r. – zakończenie roku szkolnego
 • 28.06-31.08.2021 r. – ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14.10.2020r. – Dzień KEN –  ślubowanie klas
 • 04-05.01.2021r.-zespoły ds. PPP
 • 02.06.2021r. – zespoły ds. PPP
 • 04.06.2021r. – zespoły ds. PPP

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,
 • Święto Konstytucji 3 – Maja – 3 maja 2021 r.,
 • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

Terminarz związany z ocenianiem:

Zebrania klasyfikacyjne zespołów, w tym ds. PPP: ustalenia dotyczące ocen przedmiotowych, z zachowania do 15.01.2021 r. i 11.06.2021 r.

Terminy o przewidywanej ocenie niedostatecznej/negatywnej i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej: do 18.12.2020 r.; 18.05.2021 r. Informacja przekazywana rodzicom miesiąc przed klasyfikacją: odnotowanie tego faktu w dzienniku.

Terminy o ocenach przewidywanych z przedmiotów w I semestrze: najpóźniej do 18.12.2020 oraz z zachowania: do 22.12.2020; w semestrze II najpóźniej do 8.06.2021 oraz z zachowania do 10.06.2021r.

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych: 22-24.06.2021 r. lub w terminie ustalonym z rodzicami.

Terminy egzaminów poprawkowych: 26-27.08.2021 r.