Zebrania – Konsultacje

Kalendarz zebrań i konsultacji 2020/2021

Zebrania z rodzicami odbywają się online lub w małych grupach:

  • 16-18.09.2020
  • 18-20.11.2020
  • 27-29.01.2021
  • 24-26.03.2021
  • 19-21.05.2021

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w godzinach 16.00 – 18.00
Mają formę zdalną, na odległość (telefon, mail..).

  • 16-18.09.2020
  • 18-20.11.2020
  • 27-29.01.2021
  • 24-26.03.2021
  • 19-21.05.2021