Zebrania – Konsultacje

Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej ZSS nr 2 w roku szkolnym 2018/2019

godz. 15.45

11 września 2018

9 października 2018

październik / listopad 2018 – szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej

27 listopada 2018 – Zebranie śródsemestralne

22 stycznia 2019 – Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

29 stycznia 2019 – Zebranie RP zatwierdzające wyniki klasyfikacji za I semestr

26 marca 2019 – Zebranie śródsemestralne

kwiecień/maj 2019 – szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej

11 czerwca 2019 – Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

17 czerwca 2019 (poniedziałek) – Zebranie RP zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej

 

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami

Godz. 16-17 – konsultacje

Godz. 17.00 – zebrania ogólne na łączniku

Godz. 17.15   – zebranie z wychowawcą

26.09.2018 r.

28.11.2018 r.

23.01.2018 r.

27.03.2018 r.

15.05.2018 r.

Zebrania zespołów opracowujących nowy IPET dla uczniów nowoprzyjętych odbywają się do 25 września 2018 r.

W zespole może uczestniczyć rodzic / opiekun prawny ucznia. O dacie posiedzenia zespołu poinformują wychowawcy oddziałów klasowych.

 

Terminarz związany z ocenianiem:

Zebrania klasyfikacyjne zespołów, w tym ds. PPP:  ustalenia dotyczące ocen przedmiotowych, z zachowania do 18.01.2019 r. i 7.06.2019 r.

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych: 18-19.06.2019 r.

Terminy egzaminów poprawkowych: 28-30.08.2019 r.

Terminy o przewidywanej ocenie niedostatecznej i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej: do 21.12.2018 r.; 10.05.2019 r.

Terminy o ocenach przewidywanych z przedmiotów w I semestrze: najpóźniej do 8.01.2019 oraz z zachowania: do 15.01.2019; w semestrze II najpóźniej do 28.05.2019 oraz do 4.06.2019 r.