Zebrania – Konsultacje

Terminarz zebrań i konsultacji z rodzicami 2019/2020

Zebrania i konsultacje odbywają się zawsze o:

 • godz. 16 – 17 – konsultacje z nauczycielami
 • godz. 17.00 – spotkanie z Dyrekcją
 • godz. 17.15 – zebrania z wychowawcami w klasach

W terminach:

 • 25 wrzesień 2019 r. /środa/
 • 27 listopad 2019 r. /środa/
 • 29 styczeń 2020 r. /środa/
 • 25 marzec 2020 r. /środa/
 • 13 maj 2020 r. /środa/

Dyżury Dyrekcji ZSS nr 2 w roku szkolnym 2019/2020

 • Dyrektor Szkoły
  mgr Sebastian Zieliński
  środa godz. 14.00 – 15.00 i codziennie w czasie obecności
 • Wicedyrektor
  mgr Sylwia Szynkiewicz
  wtorek godz. 15.00 – 16.00 i codziennie w czasie obecności

Terminarz związany z ocenianiem:

Zebrania klasyfikacyjne zespołów, w tym ds. PPP:  ustalenia dotyczące ocen przedmiotowych, z zachowania do 20.12.2019r. i 15.06.2020 r.

Terminy o przewidywanej ocenie niedostatecznej/negatywnej i ocenie nieodpowiedniej lub nagannej: do 6.12.2019r.; 15.05.2020r. Informacja przekazywana rodzicom miesiąc przed klasyfikacją: odnotowanie tego faktu w dzienniku.

Terminy o ocenach przewidywanych z przedmiotów w I semestrze: najpóźniej do 13.12.2019r. oraz z zachowania: do 18.12.2019r.; w semestrze II najpóźniej do 5.06.2020r. oraz z zachowania do 8.06.2020r.

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych: 22 – 24.06.2020r.

Terminy egzaminów poprawkowych: 27 – 28.08.2020r.