Projekt ekologiczny – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Logo

 PROGRAM EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

……………………………….

REALIZOWANY PRZEZ

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi

Czas trwania: od 15 września 2017r. do końca roku szkolnego 2017/18 r.

 

ZADANIA DO ZREALIZOWANIA

I.
POWIETRZE, KTÓRYM ODDYCHAMY
• Warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej ,,Źródła” nt. ,,Co to jest powietrze?’’
Warsztaty mają na celu wprowadzenie uczniów w tematykę związaną z powietrzem. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci będą mogły zrozumieć czym jest powietrze, jaki ma kolor, zapach, kształt, jak ważne jest dla życia ludzi i zwierząt.
• ,,Oczyśćmy atmosferę” – warsztaty terenowe przeprowadzone przez instruktorów Ośrodka Edukacji Ekologicznej ,,Źródła”
Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się jak mogą samodzielnie zbadać o jakość powietrza w najbliższym otoczeniu oraz jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na organizmy żywe, a także jak chronić powietrze w codziennym życiu.

II.
CZYSTE POWIETRZE = ZDROWA PRZYRODA
• ,,Zanieczyszczenie powietrza – skala porostowa”- zajęcia terenowe w Lesie Łagiewnickim przeprowadzone przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej (ul. Wycieczkowa).
Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi zgodnie z ofertą Ośrodka. Uczniowie uczestniczący w spotkaniu będą mogli zobaczyć jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na leśne rośliny.
• Wycieczka do Skansenu Wsi Łowickiej w Maurzycach, zwiedzanie pałacu i ogrodu w Nieborowie, zwiedzanie parku Arkadia – ,,fabryki czystego powietrza”.
Podczas wycieczki dzieci zobaczą jak dawniej żyli ludzie, czym ogrzewali swoje mieszkania, jak produkowali żywność, czym jeździli.

III.
SMOG W MIEŚCIE
• ,,Smog w mieście”- warsztaty przeprowadzone przez Stowarzyszenie ,,Świat Przygód”.
Zajęcia będą prowadzone na terenie ZSS2 zgodnie z ofertą Ośrodka. Podczas spotkania dzieci dowiedzą się co to jest smog w mieście i jak wpływa on na ich zdrowie. Zdobędą także wiedzę dotyczącą zapobiegania temu zjawisku.
• ,,Jeśli kochasz dzieci nie pal śmieci,”- wystawa plakatu.
Na terenie ZSS 2 zostanie zorganizowana wystawa plakatów informujących o szkodliwości spalania odpadów.
• Wycieczka do Łódzkiego Centrum Nauki EC1 –ścieżka przetwarzania energii.

IV.
ALARM ANTYSMOGOWY
• Warsztaty w Ośrodku edukacji Ekologicznej ,,Źródła,” nt. ,,Uwaga alarm antysmogowy”
Zajęcia mają na celu utrwalanie wiedzy związanej z tematyką powietrza i jego zanieczyszczeń oraz ochroną przed zanieczyszczeniami.

V.
ENERGIA ZIEMI
,,Energia ziemi”- warsztaty przeprowadzone przez instruktorów Ośrodka Edukacji Ekologicznej ,,Źródła,”
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z odnawialnymi i nieodnawialnymi źródłami energii elektrycznej oraz wpływem różnych sposobów produkcji energii na środowisko. Uczniowie uświadomią sobie konieczność oszczędzania energii i poznają proste sposoby, aby zużywać mniej prądu w codziennym życiu.
• Opracowanie przez uczniów ZSS 2 ulotki informacyjnej dotyczącej oszczędzania energii elektrycznej w szkole i w gospodarstwach domowych i dystrybucja ulotki na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

VI.
ZDROWO BEZ SPALIN
,,Tramwajem po Łodzi,”- wycieczka starym tramwajem do Lutomierska.
Wycieczka ma na celu propagowanie komunikacji miejskiej, zachęcanie do jak najrzadszego korzystania ze spalinowych samochodów osobowych.
• Konkurs plastyczny „Pojazd, który nie zanieczyszcza powietrza”.

VII.
ŹRÓDŁA ENERGII
VIII Wojewódzki Konkurs pod hasłem ,,Dbam o bezpieczeństwo, zdrowie i otaczającą nas przyrodę”.
Zorganizowanie na terenie ZSS 2 corocznego konkursu ekologicznego dla klas edukacyjno- terapeutycznych. Tematem przewodnim konkursu będzie ,,Czyste powietrze wokół nas,

VIII.
DBAMY O CZYSTE POWIETRZE
„Czyste powietrze,”- zajęcia terenowe przeprowadzone w Arturówku przez Stowarzyszenie ,,Świat Przygód”.
Zajęcia przeprowadzone zgodnie z ofertą edukacyjną Stowarzyszenia, obejmującą problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierząt.
• Wycieczka do Elektrowni i kopalni węgla w Bełchatowie, oglądanie elektrowni wiatrowej na górze Kamieńsk.
Zwiedzanie największej w Polsce kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, zwiedzanie wystawy edukacyjnej , która uczy, jak powstaje węgiel brunatny, jak się go wydobywa i przetwarza na energię elektryczną w bełchatowskich „Gigantach”, czyli elektrowni i kopalni węgla brunatnego. Zapoznanie dzieci z zasadami ekologii w kopalni. Zwiedzanie parku wiatrowego na Górze Kamieńsk.

IX.
ZIELONE PŁUCA REGIONU
Wycieczka do Skansenu Rzeki Pilicy i Skansenu w Niebowie.
Zorganizowanie wycieczki mającej na celu zapoznanie uczniów z historią i przyrodą rzeki Pilicy, poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej ekologicznych źródeł energii. Podczas wycieczki zaplanowano również zwiedzanie groty w Nagórzycach. Zwiedzanie elektrowni wodnej na tamie na Zalewie Sulejowskim.
• Rajd rowerowy pod hasłem „Wzniesienia Łódzkie bez tajemnic”.
Organizatorami rajdu będzie Stowarzyszenie Grupa Kolarska Strefa Rowerowa Brzeziny. Tematyka rajdu dotyczyć będzie szaty roślinnej Parku. Zaplanowana trasa to ok. 20 km. Rajd zakończy sie ogniskiem przy leśniczówce w Tadzinie.
• Wycieczka do Arboretum w Rogowie.
Zorganizowanie wycieczki mającej na celu zapoznanie uczniów z bogactwem świata roślin, poszerzenie wiedzy dotyczącej udziału roślinności w oczyszczaniu powietrza na naszej planecie. Zwiedzanie muzeum przyrodniczego – zapoznanie ze światem fauny i flory regionu łódzkiego.

X.
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wycieczka turystyczno- edukacyjna Pt. ,,Wody termalne jako naturalne źródło ciepła.
Podczas wycieczki zaplanowano zwiedzanie term w Uniejowie, zagrody młynarskiej, zapory wodnej i elektrowni w Skęczniewie nad Jeziorskiem, zwiedzanie rezerwatów Janikowskich.

PODSUMOWANIE PROJEKTU • Quiz ekologiczny

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z właściwościami i znaczeniem powietrza,
 • zdobycie wiedzy na temat stanu powietrza w regionie łódzkim,
 • uświadomienie dzieciom zagrożeń związanych z emisją szkodliwych pyłów,
 • promowanie proekologicznych zachowań w zakresie ochrony powietrza,
 • rozwijanie wiedzy na temat źródeł zanieczyszczenia atmosfery,
 • propagowanie ekologicznego stylu życia,
 • zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi,
 • kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • uczenie wnioskowania, myślenia, przewidywania skutków działalności człowieka

Cele operacyjne:

uczeń :

 • zdobędzie wiedzę dotyczącą powietrza i jego właściwości,
 • zapozna się ze skutkami emisji szkodliwych pyłów,
 • będzie wiedział jakie są źródła zanieczyszczania atmosfery w jego regionie i jak im przeciwdziałać,
 • ukształtuje właściwy styl życia zgodny z przyrodą i jej ochroną,
 • wykaże wpływ człowieka na różne elementy środowiska,
 • zrozumie konsekwencje ludzkiej działalności w środowisku przyrodniczym,

Metody pracy 

Realizując program należy opierać się na stosowaniu aktywnych metod poznania środowiska. Większość zadań może być realizowana:

 • w grupie, co wiąże się z nabywaniem u dzieci umiejętności pracy z innymi, komunikowania się,
 • lub indywidualnie, dzięki czemu każdy uczestnik może w maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętnoś

Podczas różnych sytuacji edukacyjnych wykorzystywane są metody, które pozwalają wszystkim przyswajać wiedzę, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresje oraz pobudzać wyobraźnię.

Są to: obserwacja, pokaz, przekaz słowny, działanie, rozwiązywanie zadań według własnego pomysłu, przykład osobisty dorosłych, doświadczenia, zajęcia terenowe, warsztaty, wystawy, wycieczki, prace plastyczne, albumy.