Dokumenty szkolne

dokument

Dokumenty Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi na rok szkolny 2020 – 2021

STATUT

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

Program wychowawczo-profilaktyczny

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych

Program realizacji Ddoradztwa Zawodowego

Praca zdalna – regulamin ZSS2

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Regulamin nadzoru pedagogicznego

Regulamin przebywania osób na terenie ZSS2

Regulamin sali gimnastycznej podczas pandemii

Regulamin biblioteki

Regulamin świetlicy szkolnej

Wykaz innowacji 2020-2021