Struktura

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI TWORZĄ:

 • Kadra kierownicza placówki
 • Kadra Nauczycielska
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Szkolny
 • Zespoły Zadaniowe Nauczycieli
 • Wykwalifikowani specjaliści
 • Administracja i obsługa
 • Służba zdrowia
 • Nadzór BHP

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Sebastian Zieliński
Telefon: 42 635 17 80
email: s.zielinski@zss2.elodz.edu.pl 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Sylwia Szynkiewicz
Telefon: 42 635 17 84
email: s.szynkiewicz@zss2.elodz.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

W roku szkolnym 2020/2021 dyżur dyrekcji dla rodziców będzie w dniach:
Wtorek: 14.00-16.00 – Dyrektor
Środa: 14.00-16.00 – Wicedyrektor
i w każdym innym dniu po uprzednim umówieniu przez sekretariat szkoły.

SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
Specjalista: pani Aneta Krasińska
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 8.00 -16.00,
piątek: 8.00 – 12.00 dla petentów
Telefony:  42 635 17 80, 42 661 11 52, kom. 504 822 976
Fax: 42 635 17 85
email: kontakt@zss2.elodz.edu.pl

KSIĘGOWOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
Główna księgowa: mgr Anna Karbownik
Księgowa: mgr Małgorzata Bednarek

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8.00-16.00, wtorki przemiennie 9.00-17.00
Telefon: 42 635 17 90

KIEROWNIK GOSPODARCZO-ADMINISTRACYJNY 
mgr inż. Marzena Pruk
Godziny pracy: poniedziałek – piątek : 8.00 – 16.00
Telefon: 42 635 17 88
email: m.pruk@zss2.elodz.edu.pl

SAMODZIELNY REFERENT DS. PŁACOWYCH
pani Teresa Zawiasa
Godziny pracy:
codziennie 10.30 – 14.30
Telefon: 42 635 17 91
mail: t.zawiasa@zss2.elodz.edu.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pan Jacek Metrycki

zss2@inspektor-rodo.com.pl

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodnicząca:
pani Katarzyna Gajek e:mail: rr@zss2.elodz.edu.pl
Z-ca przewodniczącego:
pani Maja Tomczak
Sekretarz: 
pani Vesna Gromelska
Skarbnik:
pani Aneta Piasecka – Kowalska

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI
Opiekun Samorządu  Uczniowskiego:
mgr Piotr Walasek
mgr Magdalena Szyrman
mgr Joanna Bezak  – Włodarczyk

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W ZSS 2 ZAPEWNIAJĄ:
psycholog: mgr Magdalena Widawska, pedagog mgr Małgorzata Ziomek

psycholog: mgr Magdalena Widawska:
Telefon: 42 635 17 87, e-mail: m.widawska@zss2.elodz.edu.pl

 Poniedziałek  8.15 – 13.15
 Wtorek  8.15 – 13.15
 Środa  12.30 – 16.00
 Czwartek  12.30 – 16.30
 Piątek  8.15 – 12.45

pedagog: mgr Małgorzata Ziomek:
Telefon: 42 635 17 94, e-mail: m.ziomek@zss2.elodz.edu.pl
Godziny pracy:

 Poniedziałek  9.45 – 13.45
 Wtorek 10.00 – 12.45
14.45 – 16.00
 Środa  9.05 – 14.05
 Czwartek  8.15 – 10.50
11.40 – 13.45
 Piątek  11.30 – 16.00

mediator-terapeuta: mgr Marta Czajczyńska:
Szkolny Telefon Zaufania w czasie pandemii: 507 317 959,
e-mail: m.czajczynska@zss2.elodz.edu.pl

REWALIDACJA MOWY:
mgr Lidia Pasierbińska,  mgr Daniela Janowska, mgr Barbara Nowicka

REWALIDACJA FUNKCJI POZNAWCZYCH:
mgr Małgorzata Bastek

INTEGRACJA SENSORYCZNA:
mgr Justyna Danke, mgr Dominika Buczyńska

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK:
mgr Anna Kupczyńska, mgr Małgorzata Ziomek, mgr Lidia Pasierbińska, mgr Karolina Pietraszewska, mgr Mirosław Budzyński

AAC:
mgr Małgorzata Rzepkowska

TERAPIA METODĄ TOMATISA:
mgr Sylwia Szynkiewicz, mgr Małgorzata Rzepkowska, mgr Barbara Nowicka, mgr Magdalena Lisiecka, mgr Monika Kostyła, mgr Magdalena Widawska, mgr Dominika Dowgird, mgr Artur Papuziński

GIMNASTYKA KOREKCYJNA:
mgr Wojciech Bednarek

DORADZTWO ZAWODOWE:
mgr Sebastian Zieliński, mgr Iwona Kaftan

ŚWIETLICA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
mgr Maja Podkońska, mgr Joanna Podmajstrzy, mgr Magdalena Prokop, mgr Małgorzata Stefańska, mgr Małgorzata Stankiewicz-Tybulczuk

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.00-17.00

PUNKT  KONSULTACYJNY AAC – KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ
mgr Małgorzata Rzepkowska – certyfikowany terapeuta AAC
Poniedziałek: 16.00-17.00
(po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie)
.
PUNKT MEDIACYJNO-DORADCZY  (dla Rodziców/Opiekunów)
mgr Marta Czajczyńska
Wtorek: 10.00-10.45
(po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie)

BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
mgr Ewa Kądziołka
Godziny pracy:

 Poniedziałek   7.50- 9.05 i 9.50 – 12.35
 Wtorek   7.50 – 16.00
 Środa   7.50 – 15.20
 Czwartek   7.50 – 9.05 i 9.50 – 13.05
 Piątek   10.00 – 15.40

OPIEKA MEDYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2  

Pani Elżbieta Kimel

 Poniedziałek  8.00 – 15.35
 Wtorek  8.00 – 15.35
 Środa  12.30 – 15.35
 Czwartek  8.00 – 15.35
 Piątek   8.00 – 11.00

Pani Daria Jasik

 Poniedziałek  8.00 – 15.35
 Wtorek  12.30 – 15.35
 Środa  8.00 – 15.35
 Czwartek  8.00 – 11.00
 Piątek  8.00 – 15.35

Telefon: 42 635 17 83


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
Społeczny Inspektor Pracy: mgr Łukasz Burski
Przeglądy stanu technicznego budynku placówki oraz warunki bezpieczeństwa higieny pracy i nauki przeprowadza komisja w składzie:

 • Społeczny Inspektor Pracy
 • Inspektor BHP
 • Z-ca Dyrektora
 • Konserwator
 • Przedstawiciel opieki służby zdrowia – pielęgniarka szkolna

Inspektor BHP: pan Konstanty Chałaj

Kontakt codzienny poprzez kierownika gospodarczego panią Marzenę Pruk.