Struktura

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI TWORZĄ:

 

 • Kadra kierownicza placówki
 • Kadra Nauczycielska
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Szkolny
 • Zespoły Zadaniowe Nauczycieli
 • Wykwalifikowani specjaliści
 • Administracja i obsługa
 • Służba zdrowia
 • Nadzór BHP

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Sebastian Zieliński
Telefon: 42 635 17 80
email: s.zielinski@zss2.elodz.edu.pl 

ZASTĘPCA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Sylwia Szynkiewicz
Telefon: 42 635 17 84
email: s.szynkiewicz@zss2.elodz.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 zaprasza na dyżury dla Rodziców
we wtorki i środy od godz. 8.00 do 15.00 i każdego dnia podczas obecności.

SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
Specjalista: pani Aneta Krasińska
Godziny pracy:
poniedziałek – czwartek: 8.00 -16.00, wtorki przemiennie 9.00-17.00
piątek: 8.00 – 16.00 (8.00 – 12.00 dla petentów)
Telefony:  42 635 17 80,  42 209 37 17, 42 661 11 52
Fax: 42 635 17 85
email: kontakt@zss2.elodz.edu.pl

KSIĘGOWOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Anna Karbownik
mgr Małgorzata Bednarek

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8.00-16.00, wtorki przemiennie 9.00-17.00
Telefon: 42 635 17 90

KIEROWNIK GOSPODARCZY 
mgr inż. Marzena Pruk
Godziny pracy: poniedziałek – piątek : 8.00 – 16.00, wtorki przemiennie 9.00-17.00
Telefon: 42 635 17 88
email: mpruk@wp.pl

SAMODZIELNY REFERENT DS. PŁACOWYCH
mgr Marianna Trybulska
Godziny pracy:
wtorek: 8.00 – 13.00
środa: 8.00 – 13.00
czwartek: 8.00 – 14.00
Telefon: 42 635 17 91

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pan Jacek Metrycki
PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2018-2019
Przewodnicząca:
pani Katarzyna Gajek
Z-ca przewodniczącego:
pani Aleksandra Kulbat
Sekretarz: 
pani Edyta Kucińska
Skarbnik:
pan Andrzej Szymkowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI
Opiekun Samorządu  Uczniowskiego:
mgr Piotr Walasek
mgr Kamila Gośka-Walasek
mgr Joanna Bezak-Włodarczyk

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W ZSS2 ZAPEWNIAJĄ:
mgr Magdalena Widawska
Telefon: 42 635 17 87
Godziny pracy:

 Poniedziałek  12.00 – 16.00
 Wtorek  8.15 – 12.15
 Środa  8.15 – 13.55
 Czwartek  8.15 – 13.15
 Piątek  12.00 – 13.55   i  14.40 – 16.05

mgr Małgorzata Michalska Kulig
Telefon: 42 635 17 94
Godziny pracy:

 Poniedziałek  9.00 – 13.30
 Wtorek  11.30 – 16.00
 Środa  11.30 – 16.00
 Czwartek  11.30 – 16.00
 Piątek   8.15 – 12.15

REWALIDACJA MOWY:
mgr Lidia Pasierbińska i mgr Barbara Nowicka

REWALIDACJA FUNKCJI POZNAWCZYCH:
mgr Małgorzata Bastek

DORADZTWO ZAWODOWE:
mgr Sebastian Zieliński

ŚWIETLICA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
mgr Kamila Gośka-Walasek
mgr Anita Kowalska
mgr Olga Olejnik
mgr Aneta Orlikowska
mgr Marta Zimoń

Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.00-17.00

BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
mgr Beata Marciniak
Godziny pracy:

 Poniedziałek   8.15 – 13.30
 Wtorek   10.00 – 16.00
 Środa   8.15 – 13.15
 Czwartek   8.15 – 13.15
 Piątek   8.15 – 13.15

OPIEKA MEDYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2  

Pani Elżbieta Kimel

 Poniedziałek  8.00 – 15.35
 Wtorek  8.00 – 11.00
 Środa  12.15 – 15.35
 Czwartek  8.00 – 15.35
 Piątek   11.35 – 15.35

Pani Daria Jasik

 Poniedziałek  —————-
 Wtorek  8.00 – 15.30
 Środa  8.00 – 13.30
 Czwartek  —————-
 Piątek  8.00 – 13.00

Telefon: 42 635 17 83


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
Społeczny Inspektor Pracy: mgr Piotr Walasek
Przeglądy stanu technicznego budynku placówki oraz warunki bezpieczeństwa higieny pracy i nauki przeprowadza komisja w składzie:

 • Społeczny Inspektor Pracy
 • Inspektor BHP
 • Z-ca Dyrektora
 • Konserwator
 • Przedstawiciel opieki służby zdrowia – pielęgniarka szkolna

Inspektor BHP: pan Konstanty Chałaj

Kontakt codzienny poprzez kierownika gospodarczego panią Marzenę Pruk.