Jest takie miasto – projekt SPP


6 czerwca, 2017 1:49 pm

Przez cały rok szkolny klasy SPP realizowały projekt pod hasłem „Jest takie miasto”. Uczniowie poznawali Łódź w wielu obszarach i różnymi metodami.

Nasi wychowankowie wzięli udział w licznych wycieczkach do łódzkich muzeów –  Kinematografii, Farmacji, Miasta Łodzi, Poznańskiego, Archeologicznego i Etnograficznego, Włókiennictwa, Łódź 4 Kultur, Historii medycyny.

Uczestniczyli również w wycieczkach do innych ciekawych miejsc Łodzi, np. byli w planetarium, na nowym dworcu Łódź Fabryczna, na Starym Cmentarzu, spacerowali po ulicy Piotrkowskiej czy wreszcie obejrzeli łódzkie pomniki.

W ramach zdobywania wiedzy o zielonych terenach Łodzi odwiedzali parki, wystawy warzyw, owoców i kwiatów, odbyli też praktyki w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym.

Poznawanie Łodzi odbywało się także w mniej typowy sposób, na wielu specjalnie zorganizowanych zajęciach oraz na lekcjach. A zatem uczniowie szukali informacji o potrawach z naszego regionu, aby je następnie samodzielnie przygotować na zajęciach gotowania. Zwiedzanie obiektów sportowych i poznanie sylwetek znanych łódzkich sportowców zaowocowało udziałem uczniów w licznych zawodach. Materiały zebrane podczas wycieczek bindowali, zszywali i laminowali na zajęciach pomocnika biurowego.

Z kolei na zajęciach pamiątkarstwa wykonywali przedmioty o tematyce łódzkiej, zaś na funkcjonowaniu osobistym wyszukiwali ciekawostki o Łodzi.

Na lekcjach bibliotecznych zapoznawali się z historią naszego miasta i poznali sylwetki słynnych łodzian. Na zajęciach komputerowych opracowywali wyszukany materiał, porządkowali i przepisywali informacje. Wykonali też makiety łódzkich kamienic i Łodzi. A wiedzę zdobytą w ogrodzie botanicznym wykorzystali, uprawiając roślinki w szkolnym ogródku.

Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie w naszej szkole międzyszkolnego konkursu wiedzy o Łodzi „Łódź – moim miastem”,

O wielu przedsięwzięciach zresztą napisano już wcześniej na naszej stronie. Zapraszamy więc do ponownej lektury notatek o ważnych wydarzeniach i wycieczkach.

 

W kategorii: ,