Konferencja


15 maja, 2019 7:39 am

14 maja w naszej szkole odbyła się konferencja Cienie i blaski aktywizacji społecznej i zawodowej osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 w Łodzi. Konferencję skierowano do dyrektorów, wicedyrektorów, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli różnego typu szkół i ośrodków.

Spotkanie uroczyście otworzyli mgr Sebastian Zieliński, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, oraz mgr Barbara Łaska, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Łodzi.

W programie znalazło się wiele interesujących wykładów:

  • Różne oblicza handicapizmu – prof. nadzw. dr hab. Renata Szczepanik, kierownik Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Niezależne życie – wyznacznik dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zatrudnienie wspomagane, mieszkalnictwo wspomagane – dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
  • Edukacja seksualna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – dr Justyna Ratkowska – Pasikowska z Pracowni Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Specyfika emocji osób z niepełnosprawnością intelektualną – dr Jacek Buczyński z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 5 w Łodzi;
  • Szanse rozwoju zawodowego i podjęcie ról społecznych przez osoby z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną – mgr Artur Papuziński z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi.

Konferencję podsumowała mgr Barbara Łaska.

Na koniec uczestników spotkania zaproszono na obiad.

Bardzo dziękujemy zaprzyjaźnionej cukierni Jaś i Małgosia za przepyszne ciasta, którymi częstowali się nasi goście w czasie przerwy kawowej.

W kategorii: ,