O nas

_DAW2899Placówka nasza znajduje się w centrum Łodzi u zbiegu ulic aleja Włókniarzy i Karolewskiej obok Stacji Łódź-Kaliska. Jesteśmy szkołą z dużymi tradycjami, powstanie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 datuje się na 1924 rok. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną, nauczycielską i administracyjną oraz bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Zapewniamy naukę, rewalidację, opiekę oraz wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 3 do 25 roku życia. Wyróżnia nas bogata oferta zajęć specjalistycznych oraz pozalekcyjnych. Po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczniowie mogą uczęszczać do przyszkolnego Klubu Absolwenta. Monitorujemy losy zawodowe naszych Absolwentów oraz udzielamy im wsparcia, w razie potrzeby.

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI WCHODZĄ:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90

  • oddział przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, w tym indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
  • klasy dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
  • klasy dla uczniów z porażeniem mózgowo-rdzeniowym
  • klasy dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1

  • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym wraz z występującymi sprzężeniami (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)
  • klasa dla uczniów z porażeniem mózgowo-rdzeniowym