O nas

_DAW2899Placówka nasza znajduje się w centrum Łodzi u zbiegu ulic aleja Włókniarzy i Karolewskiej. Jesteśmy szkołą z dużymi tradycjami, powstanie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 datuje się na 1924 rok. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną, nauczycielską i administracyjną oraz bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Zapewniamy naukę, rewalidację, opiekę oraz wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 3 do 25 roku życia.

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI WCHODZĄ:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90

  • oddział przedszkolny dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • oddziały rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
  • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1

  • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym wraz z występującymi sprzężeniami