Oddział Przedszkolny przy ZSS nr 2

Przyjmujemy uczniów do oddziału przedszkolnego na rok 2020/2021

Nasze przedszkole może objąć opieką dzieci z: 

 • Opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • Dysfunkcjami intelektualnymi (także z głęboką niepełnosprawnością)
 • Zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Zespołem Downa
 • Mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 • Chorobami na tle genetycznym

Przyjmujemy dzieci już od 3 roku życia.
Istnieje możliwość kontynuacji nauki do 24 roku życia (od przedszkola po Szkołę Podstawową i Szkołę Przysposabiającą do Pracy).

Zapewniamy

 • Miłą i bezpieczną atmosferę
 • Fachową kadrę
 • Indywidualne podejście do każdego dziecka uwzględniające jego potrzeby i możliwości
 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, terapię ruchową
 • Opiekę psychologiczną
 • Małe grupy

Dysponujemy

 • Salą Doświadczania Świata
 • Salą Integracji Sensorycznej
 • Placem zabaw – Radosna Szkoła
 • Boiskiem i ogródkiem
 • Salą do gimnastyki korekcyjnej
 • Własną kuchnią, w której zapewniamy tanie, zdrowe i smaczne posiłki

Nasza szkoła jest przystosowana dla dzieci z dysfunkcją ruchu