Szkoła Podstawowa nr 90

Specjalna Szkoła Podstawowa nr 90
dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym

Zapisy do szkoły specjalnej

 • Do szkoły podstawowej przyjmujemy  uczniów w różnym wieku. To znaczy, że w każdej niemal chwili można podjąć decyzję, aby zapisać do nas dziecko, które ma problemy w szkole masowej.  Z radością powitamy zarówno małego pierwszoklasistę, jak i „dojrzałego” ucznia. Oczywiście, niezbędne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną oraz skierowanie z Wydziału Edukacji UMŁ.

 

Nasza szkoła jest lepsza dla Twojego dziecka od placówki ogólnodostępnej

 • Jesteśmy ukierunkowani na pracę z uczniami mającymi problemy w nauce. Nauczyciele są przygotowani merytorycznie do edukowania i wychowywania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dysponują zatem   odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Dostosowują metody i formy pracy do potrzeb wszystkich swoich uczniów.
 • Dzieci i młodzież nie popadają w kompleksy, nie załamują się niepowodzeniami szkolnymi, nie czują się nigdy najgorsze, gdyż wykonują zadania dostosowane do ich możliwości. Jednocześnie też nie odbiegają znacznie poziomem od swoich kolegów ze szkół masowych, gdyż w  szkole specjalnej realizujemy tę samą podstawę programową. Uczniowie po skończeniu naszej szkoły dysponują wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi im dalszą edukację.
 • Podobnie jak uczniowie szkół masowych, nasi wychowankowie zdają egzaminy. Po ukończeniu szkoły podstawowej – sprawdzian ósmoklasisty z  języka polskiego, przedmiotów humanistycznych, z matematyki, przedmiotów przyrodniczych  i języka angielskiego. Poziom zadań jest jednak dostosowany do możliwości  naszych uczniów, a więc wszyscy mają szansę napisać swój egzamin    satysfakcjonująco.

Indywidualizujemy pracę ze wszystkimi uczniami

 • Wielu naszych wychowanków potrzebuje silnej indywidualizacji pracy. Dlatego też dla każdego ucznia nauczyciele konstruują indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, zgodnie, z którym pracują wszyscy pedagodzy.  Pomaga on rozwinąć w dziecku jego najlepsze cechy oraz nabyć umiejętności, których jeszcze nie posiada. Program wskazuje nauczycielom, jak optymalnie wspomóc pozytywny rozwój danego ucznia.
 • Poszczególne klasy są bardzo nieliczne. Niewielka liczba uczniów pozwala na indywidualizację pracy na każdej lekcji. W trakcie tych samych zajęć każdy uczeń może wykonywać inne ćwiczenia, dostosowane do jego poziomu i możliwości. Nauczyciel jest w stanie w każdej chwili podejść do dziecka, aby mu pomóc, wytłumaczyć zadanie. To zupełnie inna praca niż w szkołach masowych, w których poziom dostosowuje się do najlepszych, a słabsi uczniowie szybko pozostają w tyle.
 • Oprócz „typowych” przedmiotów, nasi uczniowie mają  w planie wiele zajęć rewalidacyjnych, czyli wspomagających ich rozwój,  ułatwiających zwalczyć problemy z nauką czy zachowaniem. Są to na  przykład: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego czy matematyki, lekcje   przygotowujące do egzaminów, logopedia, kino lektur szkolnych, terapia   pedagogiczna czy gimnastyka korekcyjna. Zajęcia te prowadzone są w bardzo  małych grupach, co zwiększa ich efektywność.

Pomagamy uczniom w rozwiązywaniu różnych problemów

 • Wychowawcy chętnie udzielają rad swoim uczniom i ich rodzicom. Jednak jeśli to nie wystarczy, można skorzystać z pomocy specjalisty. W naszej szkole  zatrudnieni są: psycholog  i pedagog. Uczniowie, którzy nie radzą sobie z jakąś sytuacją w szkole czy w domu, zawsze mogą liczyć na ich pomoc. Psycholog i pedagog udzielają również rad  rodzicom.
 • W szkole zatrudnione są również pielęgniarki. Wszystkie dzieci,które czują się źle lub są chore, mogą się w każdej  chwili udać do gabinetu pielęgniarki, gdzie otrzymają niezbędną pomoc.

Rozwijamy zainteresowania uczniów

 • W szkole odbywają się różne zajęcia pozalekcyjne  dla chętnych uczniów. Wśród nich największym powodzeniem cieszą się   zajęcia sportowe, w których biorą udział niemal wszyscy chłopcy. Wielu  uczniów wybiera zajęcia teatralno – taneczne, przygotowujące do występów  na szkolnej scenie lub przedstawień prezentowanych poza placówką, np. na  konkursach teatralnych.
 • Zainteresowania można także rozwijać w czasie  lekcji, zwłaszcza jeśli są to zajęcia praktyczne. Nasza szkoła proponuje uczniom lekcje gotowania i terapię przez pracę, a więc zajęcia, na których dzieci  i młodzież nabywają konkretnych i bardzo przydatnych w codziennym życiu  umiejętności.