Biofeedback

Pracownia EEG BIOFEEDBACK

MINOLTA DIGITAL CAMERAMetoda wywodzi się z amerykańskich badań kosmonautów prowadzonych przez NASA. Ma ona na celu korygowanie wzorca fal mózgowych. Terapia prowadzona tą metodą korzystnie wpływa m.in. na: koncentrację uwagi, pamięć, kojarzenie, obniżanie poziomu stresu oraz nadpobudliwości psychoruchowej oraz na rozwój mowy.

Pracownia terapii metodą EGG biofeedback wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt i odpowiednie oprogramowanie komputerowe