Biofeedback

Pracownia EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback to  skuteczna metoda terapeutyczna usprawniająca funkcjonowanie naszego mózgu.
Jest  metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), stosowana szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na uczeniu mózgu samokontroli pracy poprzez modyfikacjię wzorca fal mózgowych.

EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, obrazowana  i modulowana jest  czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w ćwiczeniach. Celem treningu EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu pracy mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania – czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

 

Metoda jest zalecana w przypadku:

 • problemów szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego),
 • zaburzeń uwagi i koncentracji,
 • zaburzeń zachowania,
 • apatii,
 • zaburzeń snu,
 • ADHD- zaburzeń koncentracji połączonych z nadmierną ruchliwością,
 • zaburzeń pamięci,
 • obniżonego poczucie własnej wartości,
 • podwyższonego poziomu stresu.

Metoda wywodzi się z amerykańskich badań kosmonautów prowadzonych przez NASA. Ma ona na celu korygowanie wzorca fal mózgowych. Terapia prowadzona tą metodą korzystnie wpływa m.in. na: koncentrację uwagi, pamięć, kojarzenie, obniżanie poziomu stresu oraz nadpobudliwości psychoruchowej oraz na rozwój mowy.

Pracownia terapii metodą EGG biofeedback wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt i odpowiednie oprogramowanie komputerowe.

REZULTATY TRENINGU:

 • optymalizacja procesów poznawczych,
 • poprawa koncentracji uwagi i szybkości uczenia się; zapamiętywania, przypominania i utrwalania wiadomości,
 • zwiększenie kreatywności,
 • wydolniejszy system immunologiczny,
 • pozytywne  myślenie, polepszenie samopoczucia, wyciszenie , większa odporność na stres.