Integracja Sensomotoryczna

Integracja sensomotoryczna w sali doświadczania świata

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Integracja sensoryczna (SI) to proces, dzięki któremu mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznając je, segregując, interpretując i integrując ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją: czyli TO TAKIE INTEGROWANIE WRAŻEŃ ZMYSŁOWYCH, BY MOGŁY BYĆ UŻYTE W CELOWYM DZIAŁANIU I ZAKOŃCZONE SUKCESEM.

Istnieje wiele czynników i zagrożeń, powodujących zaburzenia integracji sensorycznej, mogących wystąpić na każdym etapie  rozwoju dziecka. Zaburzenia integracji sensorycznej często skutkują zaburzeniami w zachowaniu oraz trudnościami w uczeniu się.

Na czym polega terapia SI?

100_6638W terapii stosowane są różnorodne techniki. Zawsze są jednak dobierane indywidualnie w zależności od wieku dziecka oraz rodzaju i stopnia dysfunkcji.
W czasie zajęć nie uczy się konkretnych umiejętności, np. czytania czy pisania. Terapeuta dobiera odpowiednie dla dziecka aktywności ruchowe na specjalistycznych sprzętach, które pobudzają układy zmysłowe i mechanizmy mózgowe.
Celem terapii jest poprawienie jakości funkcjonowania układu nerwowego,         a w konsekwencji m.in. zlikwidowanie lub złagodzenie zaburzeń w zachowaniu i trudności w nabywaniu nowych umiejętności.

 

100_6630MINOLTA DIGITAL CAMERA si1