Punkt konsultacyjno-mediacyjny

Punkt konsultacyjno-mediacyjny  łączy w sobie działania z zakresu poradnictwa rodzinnego, pedagogicznego i spotkań mediacyjnych.

Moduł ten skierowany jest do osób i rodzin , które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.

Do najważniejszych oddziaływań należą:

 • wspieranie rodziny w realizacji jej zadań psychospołecznych;
 • wzmacnianie rodziny poprzez poprawę jakości więzi małżeńskich i rodzicielskich;
 • stymulowanie do podejmowania zadań i ról rodzinnych (małżonek, rodzic, dziecko);
 • pomoc w pracy nad usprawnianiem komunikacji w związku, w  rodzinie;
 • pomoc w  rozwiązywaniu problemów  rodzinnych wynikających
  z posiadania rodziców w wieku starszym;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami rodziny;
 • uczenie sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami.Zakres spraw rodzinnych rozwiązywanych przy pomocy mediacji jest różnorodny.Siłą mediacji jest dbałość o zrównoważenie stron i dobrowolne wypracowywanie porozumienia, za które strony biorą odpowiedzialność.

  Mediacjom podlegają następujące rodzaje spraw:

 • sprawy rozwodowe (w tym: opieki nad dzieckiem i regulacji kontaktów z nim, alimentacji, sprawy finansowo-własnościowe,  inne);
 • sprawy opieki nad dzieckiem i regulacji kontaktów z rodzicami wynikające z innych niż ww. uwarunkowań;
 • problemy rodzinne charakterystyczne dla powtórnych związków małżeńskich, rodzin zrekonstruowanych.

  Na spotkanie można umówić się dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod nr: 426351780.
  Punkt konsultacyjno – mediacyjny : wtorek,  godz. 10- 10.45.

  Osoba odpowiedzialna  – Marta Czajczyńska