Pejzaż zimowy


20 stycznia, 2019 6:16 pm

11 stycznia w Poleskim Ośrodku Sztuki odbyło się podsumowanie Międzyszkolnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem Pejzaż zimowy. W konkursie wzięły udział wszystkie placówki kształcenia specjalnego z miasta
i województwa.

Wpłynęło wiele bardzo ciekawych prac i wszystkie zaprezentowano na wystawie. Uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody.

Podczas uroczystości wystąpiła grupa teatralna zespołu szkół zawodowych
z inscenizacją Świat wyobraźni i zespół taneczny Stowarzyszenia Oświatowego
z prezentacją Nowy roczek. Oba przedstawienia bardzo się spodobały zgromadzonej widowni.

W czasie antraktów natomiast odbyły się warsztaty plastyczne – uczniowie wykonywali karnawałowe kotyliony. Wszyscy dowiedzieli się, co to jest kotylion i do czego służy. I, oczywiście, jak go zrobić.

Wreszcie uczestnicy spotkania, wzmocnieni słodkim poczęstunkiem, wzięli udział
w zabawie karnawałowej. Rytmy były gorące, aż z tancerzy lał się pot. Wszyscy świetnie się bawili!

W kategorii: ,