Praktyki w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym


11 października, 2018 12:49 pm

Uczniowie szkoły SPP rozpoczęli prace społeczno – użyteczne na terenie Łódzkiego Ogrodu Botanicznego. Będą grabić i zbierać liście, oczyszczać alejki i trawniki aż do zimy. W marcu wznowią praktyki – wykonają wiosenne porządki, by przygotować ogród dla zwiedzających.

W kategorii: ,