Projekty i szkolne innowacje

Regulamin naboru uczniów i nauczycieli do nowego projektu RPO WŁ „Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2”.

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie

Projekty:

 • Rządowy – Posiłek w szkole i w domu 2021 – doposażenie szkolnej kuchni i jadalni
 • TVP – REKLAMA DZIECIOM 2021 – Doposażenie pracowni ZRW
 • TVP – REKLAMA DZIECIOM 2020 – HIPOTERAPIA (we współpracy ze Stowarzyszeniem „Kluczyk”)
 • LEKCJA ENTER 2020/2021 – doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli
 • Rządowy – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020
 • Ogródek przyszkolny
 • Rządowy – Aktywna tablica 2019
 • WFOŚiGW – Projekt ekologiczny: Przyjaciele błękitnej planety – 1.09.2019-30.06.2021
 • Projekt EFS: „TIK DLA ZSS2 – wierzę w Ciebie komputerze” 1.09.2018 – 31.01.2021
 • Projekt EFS: „RAZEM DLA TERAPII I USPRAWNIENIA W ZSS NR 2”  1.09.2020-30.11.2022
 • TVP – REKLAMA DZIECIOM 2019 – Pracownia sensoryczna
 • Miejski – Termomodernizacja placówki 08-12.2019
 • Żółty Talerz: edycja 2018, 2019, 2020, 2021 – Kulczyk Fundation (dofinansowanie obiadów dla uczniów)
 • Żółty Talerz 2021 – Kulczyk Fundation (wsparcie uczniów DPS – COVID-19)
 • Klub Absolwenta
Placówka współpracuje z wieloma sponsorami, pozyskując środki pozabudżetowe na rzecz placówki i uczniów.

Innowacje:

 
 • ORGANIZACYJNA: Wprowadzenie i wdrożenie dziennika elektronicznego w placówce od roku szkolnego 2019/2020
 • METODYCZNA: Kodowanie – jakie to proste
 • PROGRAMOWA: Sala tajemnic i zagadek
 • PROGRAMOWA: Muzyka na cztery pory roku
 • ORGANIZACYJNA: ZSS2 – Szkoła terapeutyczna
 • ORGANIZACYJNA: ZSS nr 2 – szkoła bez dzwonków