Projekty i innowacje

Projekt:

 • Rządowy – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020
 • Rządowy – Aktywna tablica 2019
 • WFOŚiGW – Projekt ekologiczny: Przyjaciele błękitnej planety – 1.09.2019-30.06.2021
 • Projekt EFS: „TIK DLA ZSS2 – wierzę w Ciebie komputerze” 1.09.2018 – 31.01.2021
 • Projekt EFS: „RAZEM DLA USPRAWNIANIA I TERAPII W ZSS NR 2”  1.09.2020-31.08.2022
 • TVP – REKLAMA DZIECIOM – Pracownia sensoryczna
 • Miejski – Termomodernizacja placówki 08-12.2019
 • Żółty Talerz – Kulczyk Fundation

Innowacja:

 • ORGANIZACYJNA: Wprowadzenie i wdrożenie dziennika elektronicznego w placówce od roku szkolnego 2019/2020
 • METODYCZNA: Kodowanie – jakie to proste
 • PROGRAMOWA: Sala tajemnic i zagadek
 • PROGRAMOWA: Muzyka na cztery pory roku
 • ORGANIZACYJNA: ZSS2 – Szkoła terapeutyczna
 • ORGANIZACYJNA: ZSS nr 2 – szkoła bez dzwonków