Punkt Mediacyjny

Punkt konsultacyjno-mediacyjny

Punkt konsultacyjno-mediacyjny łączy w sobie działania z zakresu poradnictwa rodzinnego \ pedagogicznego i spotkań madiacyjnych.

Moduł ten skierowany jest do osób i rodzin , które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów.

Do najważniejszych oddziaływań należą:

 • wspieranie rodziny w realizacji jej zadań psychospołecznych;
 • wzmacnianie rodziny poprzez poprawę jakości więzi małżeńskich
  i rodzicielskich;
 • stymulowanie do podejmowania zadań i ról rodzinnych (małżonek, rodzic, dziecko);
 • praca nad usprawnianiem komunikacji w rodzinie;

Zakres spraw rodzinnych rozwiązywanych przy pomocy mediacji jest różnorodny.

Walka przed sądem nie pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy stronami, co powoduje podział na wygranych i przegranych, a to oznacza dalsze kłopoty dla rodziny, nawet po jej rozpadzie.

Siłą mediacji jest dbałość o zrównoważenie stron i dobrowolne wypracowywanie porozumienia, za które strony biorą odpowiedzialność.
Mediacjom podlegają następujące rodzaje spraw:

 • sprawy rozwodowe (w tym: opieki nad dzieckiem i regulacji kontaktów
  z nim, alimentacji, sprawy finansowo-własnościowe, inne);
 • sprawy opieki nad dzieckiem i regulacji kontaktów z rodzicami wynikające z innych niż ww. uwarunkowań;
 • problemy rodzinne charakterystyczne dla powtórnych związków małżeńskich, rodzin zrekonstruowanych;
 • problemy rodzinne wynikające z posiadania rodziców w wieku starszym;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między członkami rodziny;
 • uczenie sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem, trudnymi sytuacjami.

Osoba odpowiedzialna – Marta Czajczyńska