REKRUTACJA 2021/2022

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w marcu, kwietniu i maju w naszej placówce trwa akcja Drzwi Otwartych szkoły.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie            

Kształcenie w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi  stwarza każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie naszego Zespołu Szkół nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.

Uczniom Zespołu Szkół oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju  takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, hipoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu rewalidacji mowy i terapii pedagogicznej.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w Naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy, do ukończenia 24-ego roku życia, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.

Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną,  zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzięki ich umiejętnościom pedagogicznym uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.

Zachęcam do zapisania dziecka do naszej specjalistycznej placówki.

Sebastian Zieliński – dyrektor szkoły

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole. Naprawdę warto.

Film nr 1

Film nr 2 🙂

👉 Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszej placówki 👇

Film nr 3 🙂

Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty zajęć rewalidacji 🙂⬇️⬇️⬇️

Film nr 4

👉 Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty zajęć pozalekcyjnych 👈

Film nr 5

👉 Zapraszamy do obejrzenia naszych uroczystości, imprez i różnych aktywności w czasie wolnym 👈

Teraz zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Ulotka Szkoły Przysposabiającej do Pracy (kliknij)

SPP i co dalej (kliknij)

Oferta Zespołu Szkół (kliknij)

Ze względu na pandemię przed planowanym odwiedzeniem naszej szkoły prosimy o kontakt telefoniczny
42 635 17 80.

Pozwoli nam to ustalić dogodny termin obejrzenia szkoły, pracowni, porozmawiania ze specjalistami, dyrekcją.

Znajdujemy się przy ul. Karolewskiej 30/34 przy stacji Łódź-Kaliska.

Serdecznie zapraszamy i przedstawiamy zasady rekrutacji do naszej szkoły i potrzebne dokumenty:

Zasady rekrutacji uczniów do ZSS nr 2

Zapraszamy:

  • do oddziału przedszkolnego
  • do klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną
  • do klas Szkoły  Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla uczniów ze spektrum autyzmu
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną.
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów ze spektrum autyzmu
  • do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gwarantujemy zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły: Tomatis, Biofeedback, SI oraz zajęcia opiekuńcze przed i po zajęciach.

Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

W przypadku nieaktualnego orzeczenia należy zgłosić się do najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu jego wymiany.

Uwaga: w dniu składania dokumentów należy przedłożyć aktualne orzeczenie (na czas nauki w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej).

Potrzebne dokumenty znajdują się poniżej:

1 Podanie o przyjęcie do szkoły

2 Wniosek Rodzica

3 Formularz osobowy

Z naszą najświeższą ofertą można zapoznać się tutaj:  Oferta szkoły

Oferta zajęć rewalidocyjno-wychowawczych (do pobrania): Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zapraszamy do obejrzenia filmów o naszej szkole:

Film nr 1

Film nr 2