Nabór 2019

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

1 marca rozpoczynamy nabór do naszej szkoły:

  • do klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z umiarkowaną, znaczną lub sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
  • do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gwarantujemy zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły: Tomatis, Biofeedback, SI.

Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną).

W przypadku nieaktualnego orzeczenia należy zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu jego wymiany.

Uwaga: w dniu składania dokumentów należy przedłożyć aktualne orzeczenie (na czas nauki w szkole podstawowej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej).

Potrzebne dokumenty znajdują się poniżej:

1 Podanie o przyjęcie do szkoły

Skierowanie do szkoły

Formularz osobowy

Zapraszamy do naszej placówki każdego dnia i szczególnie w czasie
Drzwi Otwartych 13-14-15 marca 2019 r. od godz. 9.00.

Z naszą najświeższą ofertą można zapoznać się tutaj:  Oferta szkoły