Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż od marca nasza placówka rozpocznie akcję Drzwi Otwarte szkoły.

Systematycznie będziemy Państwu prezentować ofertę naszego Zespołu szkół. Teraz zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Ulotka SPP

SPP i co Dalej

Ze względu na pandemię przed planowanym odwiedzeniem naszej szkoły prosimy o kontakt telefoniczny
42 635 17 80.

Pozwoli nam to ustalić dogodny termin obejrzenia szkoły, pracowni, porozmawiania ze specjalistami, dyrekcją.

Znajdujemy się przy ul. Karolewskiej 30/34 przy stacji Łódź-Kaliska.

Serdecznie zapraszamy i przedstawiamy zasady rekrutacji do naszej szkoły i potrzebne dokumenty:

Zasady rekrutacji uczniów do ZSS nr 2

Zapraszamy:

  • do klas Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z umiarkowaną, znaczną lub sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
  • do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gwarantujemy zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły: Tomatis, Biofeedback, SI.

Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną). Link do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej http://ppp5-lodz.pl/

W przypadku nieaktualnego orzeczenia należy zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu jego wymiany.

Uwaga: w dniu składania dokumentów należy przedłożyć aktualne orzeczenie (na czas nauki w szkole podstawowej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej).

Potrzebne dokumenty znajdują się poniżej:

1 Podanie o przyjęcie do szkoły

2 Wniosek Rodzica

3 Formularz osobowy

Z naszą najświeższą ofertą można zapoznać się tutaj:  Oferta szkoły

Oferta zajęć rewalidocyjno-wychowawczych (do pobrania): Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zapraszamy do obejrzenia filmów o naszej szkole:

Film nr 1

Film nr 2