Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji do ZSS nr 2 (do pobrania):

Zasady rekrutacji uczniów do ZSS nr 2

Zapraszamy do obejrzenia filmów o naszej szkole:

Film nr 1

Film nr 2


Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Cały czas trwa rekrutacja do naszej szkoły:

  • do klas Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z umiarkowaną, znaczną lub sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
  • do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gwarantujemy zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły: Tomatis, Biofeedback, SI.

Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną). Link do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej http://ppp5-lodz.pl/

W przypadku nieaktualnego orzeczenia należy zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu jego wymiany.

Uwaga: w dniu składania dokumentów należy przedłożyć aktualne orzeczenie (na czas nauki w szkole podstawowej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej).

Potrzebne dokumenty znajdują się poniżej:

1 Podanie o przyjęcie do szkoły

Skierowanie do szkoły

Formularz osobowy

Z naszą najświeższą ofertą można zapoznać się tutaj:  Oferta szkoły

Oferta zajęć rewalidocyjno-wychowawczych (do pobrania): Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze