Stowarzyszenie

Karolewska miet

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to kim jest,

nie przez to co ma lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „KAROLEWSKA”

ul. Karolewska 30/34

90-561 Łódź

stowarzyszenie_karolewska@wp.pl

www.zss2.edu.pl

Tel. 42 635 – 17 – 88

KRS: 0000457314

REGON: 101587033

NIP: 727-27-88-968

 

BANK BGŻ S.A.:    53 2030 0045 1110 0000 0317 3670

 

Zarząd:

Prezes – p. Ewa Grzelak

Wiceprezes – p. Marzena Pruk

Skarbnik – p. Beata Nowakowska

Sekretarz – p. Anna Kamalska

Członek – p. Dorota Niewola

Członek – p. Ilona Olczyk

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – p. Wojciech Bednarek

Z-ca  Przewodniczącego– p. Izabela Mikina

Członek – p. Robert Pietras

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe cele działalności Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „KAROLEWSKA” to:

 1. Niesienie  wszechstronnej i wielopłaszczyznowej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz  ich rodzinom.
 2. Skupienie lokalnego  społeczeństwa wokół spraw związanych z rozwojem i promocją placówki kształcenia  specjalnego przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi.
 3. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, upowszechnianie i ochrona ich praw, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.
 4. Podejmowanie  działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin mających szczególnie trudną sytuację życiową  w zakresie  edukacji, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki.
 5. Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych ze środowisk      marginalizowanych
 6. Prowadzenie  edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę,  ekologię, sport, wypoczynek i profilaktykę zdrowia osób niepełnosprawnych.
 7. Prowadzenie wszechstronnej  pomocy edukacyjnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej,  psychologicznej, wspierającej   i  specjalistycznej  osobom      niepełnosprawnym i ich rodzinom.
 8. Upowszechnianie  kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla osób  niepełnosprawnych.
 9. Prowadzenie szkoleń  w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów,  logopedów oraz innych osób pracujących z podopiecznymi  Stowarzyszenia.
 10. Nawiązywanie i  propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych  celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć  w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności.

Dokumenty (do pobrania w PDF.)

 1. STATUT
 2. Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej
 3. Regulamin Pracy Zarządu
 4. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 5. Deklaracja członkowska
 6. Deklaracja składkowa
 7. Umowa darowizny

Protokoły (do pobrania w PDF)

 1. Protokół z zebrania założycielskiego
  Przebieg zebrania
 2. Protokół z zebrania członków Stowarzyszenia Karolewska z dnia 07.01.2014
 3. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 27.01.2015
 4. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 31.05.2016
 5. Protokół z zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 19.06.2017

 

Sprawozdania Finansowe  (do pobrania w PDF)

 1. Sprawozdanie finansowe za 2016
 2. Sprawozdanie-finansowe-za-2015
 3. Sprawozdanie-finansowe-za-2014
 4. Sprawozdanie finansowe za 2013
  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013

Na rzecz naszych uczniów działa również Stowarzyszenie „Kluczyk”, które wspiera nas w różnego rodzaju akcjach. Za co – dziękujemy!