Stowarzyszenie – KLUCZYK

Szanowni Państwo.
Rozpoczął się nowy 2021 rok, a wraz z nim okres rozliczeń podatkowych za rok ubiegły.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku na działalność statutową Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Kluczyk”.

 Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od dziesięciu lat na rzecz osób niepełnosprawnych. Wśród naszych podopiecznych są przede wszystkim uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, ale pomagamy też innym niepełnosprawnym, którzy zgłoszą się do nas. Refundujemy zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków. Dofinansowujemy obiady dla uczniów, turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły, wycieczki i zawody sportowe. Bierzemy udział w imprezach, które służą integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz ich szeroko pojętej edukacji.

 Dzięki środkom przekazanym z 1% pomogliśmy już wielu rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne. Powołaliśmy też Klub Absolwenta działający przy Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Systematycznie dofinansowujemy artykuły medyczno – higieniczne potrzebne do walki z Covidem. 

  W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy za okazane nam wsparcie i życzliwość.

  Nasz KRS 0000356219