Ubezpieczenie 2020/2021

UBEZPIECZENIE 2020-2021

Informujemy, że po ustaleniach z Radą Rodziców rodzice mogą ubezpieczyć uczniów we własnym zakresie.
Szkoła nie będzie w żaden sposób uczestniczyć w wyborze ubezpieczyciela, nie będziemy również zbierać składek na ten cel od rodziców.
Wzorem roku ubiegłego rekomenduję rodzicom zawieranie umów za pośrednictwem strony internetowej www.kolorowennw.pl
Rekomendacja nadal jest przekazywana przez Miasto Łódź.
Rodzice po dokonaniu przelewu przez stronę, mogą dziecko ubezpieczyć.
Ubezpieczenie wynosi od 34 zł do 105 zł /w wariantach/.

Ubezpieczenie na rok szkolny 2019/2020 z firmą ubezpieczeniową Compensa

Ubezpieczenie 2019 – 2020

Przedstawiciel Compensy:

Pan Dariusz Kołodziejczyk tel. 696 – 427 – 850

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi  przygotował jednolity program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020.

Informacja o szczegółach oferty i sposobie przystąpienia do ubezpieczenia znajduje się na stronie www.kolorowennw.pl

 Od 26 sierpnia jest możliwe przystępowanie do programu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży na rok 2019/2020 „Kolorowe NNW”. Każdy rodzic będzie mógł indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko za pośrednictwem platformy www.kolorowennw.pl

W załącznikach znajdziecie Państwo:

Ø  Instrukcję przystąpienia do Programu;

Ø  Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2018 roku dotyczące zawierania ubezpieczeń szkolnych;

Ø  Treść wiadomości, którą prosimy umieścić w e-dziennikach (lub w przypadku ich braku – na stronie internetowej placówki), aby powiadomić o programie rodziców.

Instrukcja przystąpienia do programu Kolorowe NNW


Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019 z firmą ubezpieczeniową Compensa

Składka na ten rok wynosi 44,00 zł 

Link: Umowa polisy ubezpieczeniowej

Link: OWU NNW Szkolne III rodo

Link: Oświadczenie grupowe OWU

Przedstawiciel Compensy:

Pan Dariusz Kołodziejczyk tel. 696 – 427 – 850