Ubezpieczenie 2018/2019

Ubezpieczenie na rok szkolny 2018/2019 z firmą ubezpieczeniową Compensa

Składka na ten rok wynosi 44,00 zł 

Link: Oferta

Link: OWU NNW Szkolne III rodo

Link: Oświadczenie grupowe OWU

 


Rada Rodziców zawarła umowę  polisy ubezpieczeniowej z firmą Compensa (na rok 2017/2018)

 

Link: Umowa polisy ubezpieczeniowej Compensa

Link: Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

      Link:  Formularz zgłoszenia szkody

Dane kontaktowe:

Dariusz Kołodziejczyk
telefon: +48 696 427 850
e-mail: d.kolodziejczyk@dkit.pl

Iwona Śpieszyńska
telefon: +48 519 065 550
e-mail: iwona.spieszynska@compensa.pl