W Centrum Dialogu im. Marka Edelmana


28 marca, 2019 7:30 am

25 i 27 marca nasi uczniowie odwiedzili Centrum Dialogu, gdzie zorganizowano dla nich zajęcia dydaktyczne z okazji roku Marka Edelmana. Obchodzimy bowiem 100. rocznicę urodzin i 10. śmierci tego wielkiego człowieka.

Uczestników zajęć zapoznano z postacią patrona Centrum Dialogu. Dowiedzieli się, jaką rolę odegrał w czasie powstania w getcie warszawskim i czym zajmował się po wojnie. Poznali pojęcia: holokaust, getto, martyrologia. Ta niecodzienna lekcja podzielona była na trzy etapy: najpierw uczniowie obejrzeli wystawę ukazującą wielonarodowość społeczeństwa polskiego, następnie odbyła się projekcja filmu na temat powstania w getcie warszawskim, a na koniec prowadzący zajęcia odpowiadał na pytania uczniów.

Staramy się wychować naszych uczniów na osoby szlachetne i pomocne, o otwartych umysłach. Lekcja w Centrum Dialogu miała na celu nie tylko wyposażenie ich w historyczną wiedzę, ale przede wszystkim wzmocnienie postaw tolerancji i empatii.

 

W kategorii: ,