Ważne informacje


20 maja, 2020 9:31 am

Drodzy Rodzice.

Decyzją MEN zajęcia dydaktyczne będą kontynuowane w formie zdalnej-na odległość do końca roku szkolnego.


Stopniowe wznowienie zajęć z dniem 1 czerwca

Szanowni Rodzice i Opiekunowie.

Z dniem 1 czerwca 2020 r. stopniowo wznawiamy zajęcia rewalidacyjne i konsultacje przed egzaminem dla uczniów kl. VIII. Zajęcia prowadzone będą indywidualnie w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z zapisami w procedurze organizacji zajęć, która została Państwu udostępniona.

Zgodnie z wytycznymi MEN i MZ w szkole może przebywać tylko niewielka liczba uczniów w ciągu dnia.
Pierwszego dnia zajęć rodzic musi podpisać stosowne zgody i oświadczenia, które również zostały udostępnione. Państwo nie możecie przebywać w czasie danych zajęć w szkole i nie wchodzić poza wyznaczoną linię. Wszystko jest podyktowane troską o zdrowie Państwa dzieci i pracowników szkoły. Na wejściu do szkoły należy mieć maseczkę i zdezynfekować ręce.

Prosimy być w kontakcie z wychowawcami i informować na bieżąco o ewentualnej potrzebie udziału dziecka w zajęciach w trybie indywidualnym bez kolegów i koleżanek z klasy.
Wierzymy, że zrozumiecie Państwo cel naszych procedur i wytycznych.

Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 16-18 czerwca.
Procedura:
Procedura_egzamin ósmoklasisty

Prosimy o zapoznanie się z Procedurami oraz oświadczeniami/zgodami do podpisania przez rodziców.

Wyciąg z procedur dla rodziców ZSS2

Ankieta wstępnej kwalifikacji ZSS2

Oświadczenie i zgoda rodzica ZSS2


Prosimy o zapoznanie się przez rodziców z procedurą dotyczącą realizacji zajęć opiekuńczych na terenie placówki.

Do pobrania:

Procedura dla rodziców

W kategorii: ,