Zebranie i konsultacje dla rodziców


14 listopada, 2020 10:56 am

Zebranie i konsultacje dla rodziców

Przypominamy:

Dnia 18 listopada 2020 r. zebrania wychowawców z rodzicami od godz. 17.00 (zdalnie – telefonicznie lub poprzez MS Teams z wykorzystaniem kont uczniów w Office 365).

W dniach 19-20 listopada 2020 r. konsultacje nauczycieli z rodzicami /w razie potrzeby/ w godz. 16.00-18.00. Wychowawca klasy po zebraniu, przekazuje informację nauczycielowi uczącemu w danym zespole potrzebę konsultacji rodzica z nauczycielem. Nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem w dniu 19 lub 20 listopada.

Konsultacje z dyrektorem szkoły pod numerem telefonu: 504 822 976.
Konsultacje z wicedyrektorem szkoły pod numerem telefonu: 509 318 390.
Konsultacje z psychologiem szkolnym pod numerem telefonu: 507 454 140.
Konsultacje z pedagogiem szkolnym pod numerem telefonu: 500 384 320.
Szkolny Telefon Zaufania – p. Marta Czajczyńska tel. 507 317 959.

W kategorii: ,