JUBILEUSZ 95-lecia


Obchody 95-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 w Łodzi odbyły się 21 i 22 listopada 2019 r. pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi – Pani Hanny Zdanowskiej.

Przygotowania do uroczystości trwały od dawna, gdyż cała społeczność szkolna pragnęła jak najpełniej uczcić tak ważną rocznicę. I chyba warto było włożyć tyle starań w organizację jubileuszu, gdyż efekt zachwycił wszystkich.

 

Najpierw świętowali uczniowie wraz ze swoimi rodzicami bądź opiekunami oraz absolwenci. Zaproszono ich na uroczystość, która miała miejsce na łączniku szkoły o godz. 11.00.

O godzinie 14.00 natomiast rozpoczęły się obchody jubileuszu dla gości z zewnątrz. Przybyli licznie, a wśród nich nie zabrakło wielu znanych i ważnych osób. Swą obecnością zaszczycili nas m.in.: Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Artur Dunin, Wiceprezydent Łodzi – Pani Małgorzata Moskwa – Wodnicka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi – Pan Prof. Marcin Gołaszewski, Radny Rady Miejskiej w Łodzi i Dyrektor Oddziału PEFRON Łódź – Pan Władysław Skwarka, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ – Pani Dorota Gryta, Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi – Pani Ewa Szkudlarek – Trzeciak, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych UMŁ – Pani Katarzyna Tręda – Pisera, Przedstawiciel Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – Pani Dorota Zając, Przedstawiciel Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Pani Mariola Zajdlic, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi – Ksiądz Tadeusz Weber.

Uroczystość poprowadziły dwie nauczycielki: Pani Marta Czajczyńska oraz Pani Dorota Niewola. Pierwszą, oficjalną, część jubileuszu rozpoczął Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 – Pan Sebastian Zieliński, który opowiedział o historii i specyfice placówki. Zwrócił uwagę, że
(…) w szkole najważniejszy jest zawsze uczeń. Uczeń wyjątkowy, bo z niepełnosprawnością. Duszą szkoły – nauczyciele i specjaliści, a dumą – jej absolwenci. Cieszymy się szczególnie, kiedy są samodzielni na miarę swoich indywidualnych możliwości.

Szczególne podziękowania Pan Dyrektor skierował do wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły i swą niezwykłą postawą oraz zaangażowaniem utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów placówki. Wyraził uznanie dla wysiłku pierwszych  dyrektorów: Zofii Hofmanówny, Juliana Jagodzińskiego, Ireny Komorowskiej, pierwszych nauczycieli: Hanny Ożogowskiej, Janiny Sochaczewskiej. Złożył także wyrazy uznania byłym i obecnym pedagogom, pracownikom szkoły, rodzicom i absolwentom – za wszystko, co powstawało i powstaje – za wspólne działania dla dobra uczniów, szkoły i całego środowiska. Uczniom Pan Dyrektor życzył, aby każdy dzień spędzony tutaj, zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak  i pozalekcyjnych, był pełen niezapomnianych, pozytywnych wrażeń i ciekawych doświadczeń, aby szkoła była dla nich miejscem bezpiecznym oraz takim, w którym mogą odnosić sukcesy.

 Następnie wielu z gości zabierało głos, bardzo pochlebnie wypowiadając się o naszej szkole i jej funkcji w Łodzi oraz w środowisku lokalnym. Wszyscy składali Panu Dyrektorowi i Nauczycielom życzenia.  

Ponadto nasi goście obejrzeli prezentację multimedialną na temat historii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 w Łodzi. Pan Dyrektor zaś przygotował niespodziankę dla niektórych z zaproszonych osób wspierających naszą placówkę: wręczył im ordery – wyróżnienie Przyjaciel Szkoły.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Najpierw uczniowie zaprezentowali widzom przedstawienie Jaś i Małgosia. Była to inscenizacja słowno – muzyczna, w której nie zabrakło tańca, piosenek i humoru. Uwagę zwracała niezwykle pomysłowa i nastrojowa scenografia. Następnie uczniowie zaśpiewali piosenki – Pięknie żyć Ryszarda Rynkowskiego i List do świata zespołu Pod Budą, jedną z nich do akompaniamentu na skrzypcach Pana Tomasza Krupy, nauczyciela muzyki. Na koniec najmłodsi wychowankowie szkoły zaprezentowali układ taneczny do popularnej piosenki Words F.R. Davida. Po każdej z części widowiska rozlegały się gromkie oklaski świadczące o tym, że publiczność była pod wrażeniem talentu naszych młodych artystów.

Wreszcie gości zaproszono na poczęstunek i, oczywiście, urodzinowy tort.

Każdy z uczestników uroczystości otrzymał specjalnie wybity na tę okazję jubileuszowy medal. A na pożegnanie wszystkim wręczono pachnącą pamiątkę – mydełko ręcznie wykonane przez naszych uczniów.

22 listopada 2019 r. w kościele p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej w Łodzi odprawiono mszę świętą w intencji naszej placówki, jej uczniów oraz wszystkich pracowników, również tych nieżyjących. Mszę celebrowali proboszcz parafii ks. Tadeusz Weber i ks. Piotr Kosmala, duszpasterz osób niepełnosprawnych.

Bardzo dziękujemy sponsorom, dzięki hojności których byliśmy w stanie zorganizować obchody 95-lecia naszej szkoły. Serdeczne podziękowania kierujemy także do wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z jubileuszu szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Już wkrótce obchody 95-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 w Łodzi!

Nasza szkoła jest częścią Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi. Nieprzypadkowo nosi imię Marii Grzegorzewskiej – twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Placówka specjalizuje się w kształceniu dzieci ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej: z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi (niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami narządów zmysłu, zespołami genetycznymi) oraz z innymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego o niewyjaśnionej etiologii.

Oferta szkoły obejmuje, oprócz zajęć edukacyjnych, różnorodne zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, świetlicowe i dodatkowe pozalekcyjne (np. pływanie czy ćwiczenia na siłowni).  Szkoła Podstawowa nr 90 prowadzi również nauczanie indywidualne. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną, nauczycielską i administracyjną oraz bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi, w tym salami do terapii EEG Biofeedback, Tomatisa,  terapii sensorycznej, pracowniami logopedii, informatyki czy gospodarstwa domowego. Posiada świetlicę szkolną, dwie sale gimnastyczne (mniejsza wyposażona jest w siłownię), stołówkę. Ma też gabinety specjalistów: pedagoga, psychologa i pielęgniarki.

Nasza placówka może poszczycić się interesującą historią. Jej początki sięgają 1924 roku, w którym powołano Szkołę Powszechną Specjalną nr 106 przy ul. Kilińskiego. Rozrastała się ona stopniowo i zmieniała lokum. Po wybuchu II wojny światowej zamknięto ją, ale już w1945 roku przy ulicy Żeromskiego ponownie otworzono Szkołę Powszechną
nr 106, w której wydzielono oddziały specjalne. W rezultacie w budynku utworzyła się druga szkoła pod nazwą Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59. Kiedy Szkołę Podstawową nr 106 przeniesiono, budynek oddano do wyłącznej dyspozycji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59. W 1965 roku placówka otrzymała nowe lokum przy ul. Lipowej, a w 1969 roku przeniesiono ją na ul. Żeromskiego. Gdy Szkołę Podstawową nr 90 przy ul. Wólczańskiej przekształcono w szkołę specjalną, władze podjęły decyzję o połączeniu dwóch placówek w jedną – pod nazwą Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90. W 1978 roku przeniesiono ją do nowo wznoszonego budynku przy ul. Karolewskiej, gdzie znajduje się do dziś.

W 1980 roku placówka otrzymała sztandar i nadano jej imię Marii Grzegorzewskiej. Powstał również hymn szkoły – Ryszard Brzozowski skomponował muzykę do słów łódzkiego poety Jerzego Wilmańskiego.

W wyniku wprowadzenia reformy systemu oświaty w Polsce od 1 września 1999 r. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 stała się częścią Zespołu Szkół Specjalnych nr 2: w budynku otwarto Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 56 oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy nr 1. Ostatnia reforma edukacji zlikwidowała gimnazjum, a zatem obecnie 8-letnia Szkoła Podstawowa nr 90 dzieli lokum z 3-letnią Szkołą Przysposabiającą do pracy nr 1.

Niewiele placówek może poszczycić się tak długą historią. Jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 90 będzie świętowany 21 listopada 2019 roku. Obchody rozpoczną się mszą świętą odprawioną w Sanktuarium MB Zwycięskiej w Łodzi. Po pierwszej uroczystości, na którą zaproszeni zostaną nauczyciele, uczniowie i rodzice, odbędzie się (w godz.14:00 -16:00) kolejna – dla gości specjalnych. Przewidziano w jej ramach: część oficjalną, artystyczną oraz poczęstunek. 

Warto uczestniczyć w tych niezwykłych i ważnych – nie tylko dla szkoły, ale i dla lokalnej społeczności – obchodach. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o Szkole Podstawowej nr 90 w Łodzi można znaleźć pod adresem www.zss2.edu.pl oraz na Facebooku.

 


Miło nam Państwa poinformować, że 21 i 22 listopada będziemy świętować jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 90 w Łodzi. Z tej okazji przygotowujemy uroczystość, zarówno dla społeczności szkolnej, jaki i dla gości spoza naszej placówki.

We czwartek 21 listopada o godz. 11:00 na obchody jubileuszu zaprosimy uczniów, ich rodziców i opiekunów oraz absolwentów szkoły. W programie znajdzie się m.in. przedstawienie „Jaś i Małgosia”, od dawna przygotowywane na tę okoliczność. O godz. 14:00 natomiast rozpocznie się uroczystość dla gości specjalnych.

W piątek 22 listopada o godz. 10:00 W Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi przy ul. Łąkowej J. E. Ks. Biskup Marek Marczak odprawi mszę świętą w intencji naszej placówki.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia  udziału w nabożeństwie oraz w uroczystości szkolnej.

HONOROWY PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

www.lodz.tvp.pl

                                                                                                                                                                                                         

 

SPONSORZY