Komunikat Dyrektora – aktualizacja z dnia 22.04


9 kwietnia, 2021 1:02 pm

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi informuje, że
od dnia 26 kwietnia br. (poniedziałek)

poza klasami I-III SP

  • kl. IV-VIII,
  • zespoły edukacyjno – terapeutyczne kl. IV-VIII
  • oddziały SPP

wracają na nauczania stacjonarnego.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą, o ograniczenie  pobytu dzieci w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum (świetlica szkolna jest wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących zawodowo i z przewozu MPK).
Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w częściach wspólnych budynku szkoły oraz że uczniowie z objawami infekcji powinni zostać w domach do czasu ich ustania. 

Przypominamy:

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.

3. Nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

4. Rodzice/opiekunowie (1 osoba z 1 dzieckiem) przyprowadzający lub odbierający dzieci mają obowiązek zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Rodzice oczekują na uczniów w przedsionku szkoły.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia z dzieckiem do szkoły.

6. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk).


W kategorii: ,