Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze

W pięciu zespołach rewalidacyjno – wychowawczych prowadzimy zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Nauczyciele pracujący z tymi uczniami są doświadczonymi praktykami, którzy cały czas się dokształcają. Mamy specjalistów w zakresie: tyflopedagogiki, usprawniania osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnego wspomagania rozwoju, logopedii, terapii integracji sensorycznej. Stosujemy szereg metod, które wspierają nasze działania pedagogiczne. Staramy się być dla naszych podopiecznych dobrymi przewodnikami, motywować ich w dążeniu do osiągania jak największej sprawności, samodzielności i niezależności. Zależy nam na tym, by nasi podopieczni chętnie uczestniczyli w zajęciach, dobrze czuli się w grupie, skutecznie się komunikowali z otoczeniem oraz podejmowali w jak największym zakresie swoją aktywność sensomotoryczną.

DSC_0362

P1290795

P1290660

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zespoły składają się z 2 – 4 uczniów. Pozwala to na silną indywidualizację pracy.
Przed podjęciem działań edukacyjno – terapeutycznych staramy się dokładanie poznać naszego przyszłego podopiecznego. Zbieramy informacje o nim od osób, które go dobrze znają. Na podstawie tych danych oraz orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej
i własnych obserwacji dokonujemy diagnozy funkcjonalnej. Następnie dla każdego wychowanka opracowujemy indywidualny program rewalidacyjno – wychowawczy.

Na początku każdego roku szkolnego tworzymy również plany pracy dla wszystkich zespołów rewalidacyjno – wychowawczych. Zawieramy w nich treści, które są zgodne z kalendarzem przyrody, uwzględniamy tradycyjne święta i uroczystości okolicznościowe.
Tematy dobieramy zgodnie z zainteresowaniami, możliwościami i potrzebami rozwojowymi uczniów. Realizujemy zajęcia plastyczne, przyrodnicze, kulinarne, muzyczne, ruchowe, terapię ręki.

Jesteśmy również otwarci na propozycje rodziców w zakresie współpracy z nami.
Cenimy ich wsparcie, otwartość i zaangażowanie.