Klub Absolwenta

Klub Absolwenta w ZSS nr 2 w Łodzi powstał z inicjatywy absolwentów, ich opiekunów i nauczycieli.

     Inspiracją do powołania Klubu była obserwacja losu absolwentów ZSS nr 2. Nauczyciele obserwowali, że opuszczenie szkoły wiąże się dla wielu osób niepełnosprawnych z drastycznym ograniczeniem aktywności i możliwości kreowania własnego rozwoju. Dotyczy to szczególnie osób z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Brak dla nich miejsca na rynku pracy, a znalezienie placówki pobytu dziennego jest trudne. Opiekunowie absolwentów obserwują stopniową utratę nabytych w szkole umiejętności i zawężenie liczby kontaktów społecznych do najbliższej rodziny.

     Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu i utracie samodzielności, a także stworzyć młodym ludziom możliwości do korzystania z posiadanej wiedzy i umiejętności postanowiliśmy zorganizować na terenie szkoły miejsce oferujące, wsparcie, pomoc, przyjaźń, wspierające kreatywność, aktywność i stymulujące rozwój.  

     Zajęcia w naszym Klubie odbywają się raz w tygodniu (w środy) i trwają 3 godziny. W tym czasie staramy się odpowiadać na aktualne potrzeby młodzieży uczestniczącej w spotkaniach. Prowadzimy zajęcia usprawniające, artystyczne, kulinarne, komputerowe, sportowe. Mamy nadzieję, że uda nam się także zaprosić do szkoły ciekawych ludzi jak również skorzystać z kulturalnych propozycji miasta.

    W środy od godz.16 do 18 zapraszamy rodziców naszych absolwentów do kawiarenki, gdzie będą mogli liczyć na wzajemne wsparcie i pomoc psychologiczną.