Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa to trening słuchowy przeprowadzany za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Składają się na niego sesje słuchania materiału dźwiękowego (muzyka Mozarta i muzyka gregoriańska) oraz konsultacje dodatkowe wraz z oceną audio – psycho – fonologiczną. Podczas terapii dziecko słucha odpowiednio dobranej muzyki przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki przekazywane są drogą powietrzną oraz kostną. Ponadto, na niektórych etapach terapii wprowadza się pracę z mikrofonem. Program stymulacji dostosowany jest indywidualnie dla każdego dziecka.

Metodę stosujemy u uczniów z:

 • zaburzeniami mowy i komunikacji; opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zbyt szybką mową, jąkaniem,
 • trudnościami  szkolnymi:  z czytaniem i pisaniem, ubogim słownictwem,, niewyraźnym pismem, dużą ilością błędów ortograficznych, problemami z liczeniem,
 • ADHD ( nadpobudliwością psycho-ruchową) i problemami z koncentracją uwagi,
 • zaburzeniami emocjonalnymi takimi jak: męczliwość, nadmierna impulsywność, nieśmiałość, drażliwość ,płaczliwość, trudności z zasypianiem,
 • z nadwrażliwością dotykową, niezgrabnością ruchowa, myleniem stron, nietrzymaniem się w liniaturze, niechęcią do prac manualnych, mających problemy z jazdą na rowerze, pływaniem, graniem w piłkę, tańcem, rytmicznością,
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm),
 • mizofonią (nadwrażliwością na dźwięki ).

REZULTATY TRENINGU :               

 • lepsza koordynacja, równowaga i napięcie mięśniowe,
 • lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • zmniejszenie stresu,
 • zwiększenie koncentracji,
 • większenie efektywność zapamiętywania,
 • spadek liczby popełnianych błędów ortograficznych,
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych,
 • lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości.
 • zmniejszenie nadwrażliwości na bodźce z otoczenia.