Trening słuchowy Johansena

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej  – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko  otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD . Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Metodę stosujemy u uczniów w przypadku: opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń zachowania, ADHD, dysleksji, zaburzeń głosu i mowy, zaburzeń koncentracji, zaburzeń uwagi i percepcji słuchowej, nieustalonej lateralizacji  słuchowej, trudności w zrozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji i  poleceń, nadwrażliwości lub osłabionej wrażliwości na dźwięki.

REZULTATY TRENINGU:

  • Rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych.
  • Wspiera naukę i umiejętność czytania.
  • Rozwija rozumienie mowy.
  • Poprawia artykulację.
  • Rozwija komunikację.
  • Harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi.
  • Koordynuje ruchy ciała.
  • Rozwija motorykę.