Światowy Dzień Wody


22 marca, 2021 1:32 pm
Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Wody pod hasłem – WODA DO PICIA, WODA DO MYCIA BEZ NIEJ NIE MAMY ŻYCIA.
Celem było rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody i uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Uczniowie wykonali plakat, brali udział w zajęciach warsztatowych dotyczących procesu obiegu wody w przyrodzie oraz mieli okazję zobaczyć i samodzielnie wykonać ciekawe doświadczenia z wodą. Przez zabawę do wiedzy!

W kategorii: ,