DRZWI OTWARTE SZKOŁY – ZAPRASZAMY


1 kwietnia, 2021 3:39 pm

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 90 I SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NA ROK SZKOLNY 2021/2022


W szkole posługujemy się językiem migowym, wykorzystujemy alternatywne metody komunikacji oraz różnorodne metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PEŁNA OFERTA SZKOŁY I WIRTUALNY SPACER

Prowadzimy nabór do Przedszkola:
— oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Prowadzimy nabór do szkół:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90
im. Marii Grzegorzewskiej

 • oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w tym indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do 25 roku życia (z dodatkowymi zajęciami projektowymi w zakresie stymulacji bazalnej)
 • klasy I-VIII dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • klasy I-VIII dla uczniów z autyzmem
 • klasy dla uczniów z porażeniem mózgowo-rdzeniowym
 • klasy I-VIII dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)
 • Szkoła stwarza warunki do pozytywnego rozwoju
  • Przygotowuje do aktywnego życia w społeczeństwie
  • Umożliwia rozwijanie zainteresowań
  • Zapewnia bogatą formę pracy dydaktycznej i wychowawczej
  • Umożliwia optymalny rozwój, aby jak najlepiej przygotować do życia i pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

 • klasy I-III dla uczniów z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną wraz z występującymi sprzężeniami (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową) z możliwością uczęszczania do 24 r.ż.
 • klasy I-III dla uczniów z porażeniem mózgowo-rdzeniowym

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć praktycznych, obejmujących specjalności:

Przysposobienie do pracy wytwórcy pamiątek
Przysposobienie do pracy biurowej
Przysposobienie do pracy w gospodarstwie domowym i gastronomii
Przysposobienie do pracy w ogrodnictwie z elementami florystyki i bukieciarstwa

w tym trening umiejętności społecznych
Współpracujemy z instytucjami zapewaniającymi znalezienie pracy po ukończeniu naszej szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KONTAKT: 42 635 17 80,  e-mail: kontakt@zss2.elodz.edu.pl
KONTAKT: 504 822 976

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NAS NA FACEBOOKU
kliknij

W kategorii: ,